În atenția Autorităților Publice Locale de nivelul I ale raionului Șoldănești

17 martie 2022

La data de 17 martie curent a fost emisă Dipoziția președintelui raionului Nr. 08 din 17.03.2022 prin care s-a dispus organizarea și desfășurarea Campaniei de primăvară de salubrizare  şi amenajare a localităţilor raionului şi  Acţiunii „Râu curat de la sat la sat”. Acestea vor demara începând cu data de 21 martie până la 30 aprilie 2022.

 În acest context  se recomandă Autorităţilor Publice Locale de nivelul I din raionul Șoldănești să desfășoare următoarelor acțiuni:

  1. Elaborarea planurilor locale de organizare şi desfăşurare a Campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi Acţiunii,,Râu curat de la sat la sat”;
  2. Instituirea comisiilor locale pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi Acţiunii ,,Râu curat de la sat la sat”;
  3. Asigurarea și  executarea acţiunilor preconizate după cum urmează:

– Amenajarea intrărilor în localităţi

– Amenajarea edificiilor social – culturale şi a terenului aferent.

– Lichidarea gunoiştilor neautorizate şi recultivarea terenurilor eliberate de deşeuri;

– Salubrizarea fîşiilor şi zonelor de protecţie a corpurilor de apă;

– Amenajarea depozitelor (gunoiştilor) existente conform cerinţelor sanitare şi ecologice;

– Salubrizarea şi amenajarea fântânilor şi izvoarelor;

– Salubrizarea şi amenajarea cimitirelor, a căilor de acces la instituţiile publice, a drumurilor şi străzilor  localităţilor;

– Efectuarea lucrărilor de curăţare a arborilor şi amenajare a terenurilor din spaţiile verzi şi fâşiilor forestiere de     protecţie,  plantarea arborilor şi arbuştilor, completare a golurilor apărute în plantările din anii precedenţi şi ajutorare a regenerării naturale a pădurii;.

– Amenajarea locurilor de distrugere a cadavrelor de animale ( gropele Beckari), cimitirelor.

 Totodată, conform Dipoziției nominalizate, la unităţile economice, instituţiile publice, gospodăriile individuale, pe arterele de circulaţie, parcuri şi zone verzi a localităţilor raionului ziua de vineri a fiecărei săptămâni din perioada  21.03-30.04.2022  se declară „Zi sanitară” .

Secția Administrație Publică