În atenţia autorităţilor contractante

10 septembrie 2018

Agenția Achiziții Publice va desfășura la data de 14, 21, 28 septembrie 2018, pentru  autoritățile contractante , seminare de informare privind noile modificări a legii nr. 131 privind achiziții publice care intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Adresa desfășurării seminarelor de informare este sediul Agenției – mun. Chișinău, șoseaua Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00.

Solicităm autoritățile contractante să desemneze persoanele responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice să participe la seminarele sus menționate.

Pentru mai multe detalii contactați: 22/782082 – Radu Ceban, specialist principal Direcția Achiziții Electronice și Statistică (e-mail: radu.ceban@tender.gov.md)