Grupul de lucru pentru achiziţiile publice a examinat ofertele privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor raionale

1 aprilie 2021

La 31 martie 2021, membrii grupului de lucru pentru achiziţii publice s-au întrunit în şedinţă pentru examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţii, ca urmare a desfăşurării la data de 24.03.2021 a licitaţiei publice privind achiziţionarea lucrărilor de întreţinere de rutină, reparaţii curente şi capitale (drumuri asfaltate, pietruite) pentru drumurile publice locale raionale în anul 2021. Valoarea estimată a acestor lucrări s-a evaluat la suma de 9 879,9 mii lei.

          Pentru loturile nr. I „întreţinerea de rutină a drumurilor” (cu suma de 700 mii lei) şi III „întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale –drumuri pietruite  (cu suma  de  881,0 mii lei) , a fost decisă atribuirea contractului de achiziţii publice operatorului economic SA „Drumuri Soroca”. Acesta a fost selectat conform criteriilor de calificare şi selecţie din rândurile a 4  şi  respectiv 11 agenţi economici participanţi la procedură. Pentru lotul nr. II (cu suma de 8 289,9 mii lei) „întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale, drumuri asfaltate” contractul a fost atribuit operatorului economic SA „Dromas-Cons” în urma evaluării ofertelor a 8 agenţi economici.

          Conform prevederilor legale, contractele urmează a fi semnate după expirarea a 6 zile din momentul luării deciziei de atribuire.

Secţia economie