Gînduri alese cu ocazia zilei de naştere a doamnei deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Svetlana Rotundu

21 martie 2019

Avem cu toţii fericita şi frumoasa ocazie de a-i adresa gândurile noastre de profundă consideraţie şi sincere felicitări doamnei Svetlana Rotundu, preşedintele raionului Şoldăneşti, care în acest frumos ceas aniversar al lunii martie îşi serbează ziua sa de naştere. Pe lângă faptul că e un preşedinte mult respectat şi admirat, ea este acea doamnă la care se îmbină perfect frumuseţea exterioară şi nobleţea interioară. Este acea persoană care emană bunătate şi temperanţă, prin care reuşeşte să-i inspire şi să-i împace şi concilieze pe cei din jur.
Nu putem să trecem cu vederea calităţile ei profesionale şi pur umane de invidiat, felul în care în toţi aceşti ani de mandat a comunicat cu oamenii, a avut puterea şi răbdarea de a asculta doleanţele şi a soluţiona problemele a sute de cetățeni. A câştigat încrederea comunităţii prin felul de a fi, prin atitudine deschisă, receptivă şi binevoitoare faţă de orice schimbare pozitivă în societate, prin rafinament cultural, efort considerabil şi muncă titanică, pe care a dedicat-o intereselor cetăţenilor.
Toate aceste calităţi şi felul de a se implica activ în soluţionarea problemelor majore din comunitate i-au fost răsplătite şi apreciate la adevărata valoare de către cei care i-au acordat mandatul de încredere pentru a accede în Parlament.
A păşit cu demnitate pe calea vieţii. Știm cu toţii că și-a început activitatea în domeniul administrației publice prin funcția de secretar al Consiliului comunal Climăuţii de Jos (aproape 3 ani), concomitent fiind profesoară iniţiată în tainele muzicii pe care le-a transmis cu multă dragoste şi dăruire multor generaţii. Mereu a fost preocupată de problemele localităţilor comunei, acordând în acea perioadă tot sprijinul necesar oamenilor acestui plai pitoresc de pe malul Nistrului. Apoi a activat mai multe mandate consecutiv (între anii 1990-2017) în funcția de primar al aceleiași comune. Ulterior a muncit în calitate șefă a Secției Asistenţă Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești, astfel ajungând mai aproape de problemele de nivel raional. Odată ce şi-a manifestat din plin capacităţile şi abilităţile organizatorice în această funcţie, bucurându-se de încrederea cetăţenilor, dar şi a consilierilor, a urmat alegerea în funcţia de vicepreşedinte al raionului. Iar după patru ani a devenit și președinte al raionului Șoldănești…
Vocaţia de primar, de profesoară, mamă, bunică, funcţionar de conducere în domeniul protecţiei sociale, de demnitar, preşedinte al unui întreg raion, încrederea oamenilor – toate au contribuit la alegerea dumisale în funcția înaltă și prestigioasă de deputat în Parlamentul țării. E o dovadă a ascensiunii dumneaei nu doar pe plan profesional şi spiritual, dar și statal. Ca întotdeauna, și acum continuă să investească energie şi suflet în orice lucru care aduce beneficiu şi bunăstare întregii comunităţi…


Distinsă doamnă deputat şi preşedinte! Vă dorim viaţă lungă, fericire, dragoste, sănătate, forţă şi putere spirituală spre afirmarea pe toate planurile vieții. Posedați calități nobile, continuați ascensiunea spre calea succesului! Să fiţi în continuare admirată şi să Vă bucuraţi de respectul cetăţenilor. Să cunoaşteţi bucuria împlinirii celor mai sacre gânduri, mereu înconjurată de prezenţa şi dragostea celor apropiaţi, care să vă acorde susţinere şi inspiraţie. 
Fiecare zi să o trăiţi cu binecuvântarea Celui de Sus, pacea şi împlinirea să Vă călăuzească paşii. În calea vieţii mereu să înflorească florile iubirii şi speranţei, iar soarele fericirii să Vă lumineze şi înfrumuseţeze inima şi viaţa.
La mulți ani fericiți și împliniți, stimată doamnă Svetlana Rotundu!

Cu drag şi deosebit respect, colectivul Consiliului raional Şoldăneşti