Fondul republican de susținere socială a populației va fi lichidat

2 februarie 2018

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune spre consultare un proiect ce prevede reorganizarea Agenției Naționale de Asistență Socială prin absorbţia Fondului republican de susţiere socială a populaţiei.

Deciza este motivată de faptul că prin modificările aduse de Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în special ce ţin de utilzarea mijloacelor Fondului după destinaţie (ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan, ajutor material anual în cuantum de 10000 de lei pentru participanții la cel de-al Doilea Război Mondial etc), acesta și–a pierdut personalitatea juridică, funcțiile și atribuțiile.

În urma modificărilor, cele mai importante atribuţii (finanțarea programelor cu destinație specială, finanțarea pachetului minim de servicii sociale, finanțarea cantinelor de ajutor social) au fost preluate de către Agenția Națională Asistență Socială.

Potrivit proiectului, în urma procesului de absorbţie, Agenția va prelua atât atribuțiile și funcțiile Fondului republican de susținere socială a populației, cât și va deveni succesor în drepturi ale acestuia, ceea ce va asigura continuitatea, consolidarea și asigurarea unui management și control mai eficient a finanțării programelor cu destinație specială în domeniu, a serviciilor incluse în pachetul minim de servicii sociale, precum și în finanțarea cantinelor de ajutor social.

Autorii menţionează că implementarea acestui proiect va genera cheltuieli financiare suplimentare, dar, totodată, va genera şi economii datorită reducerii cheltuielilor administrative pentru întreținerea aparatului administrativ al Fondului republican de susținere socială a populației.

Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești informează Autoritățile Tutelare Locale că, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 29 decembrie 2017, nr. 464-470, atr. 808), activitatea Fondului Republican de Susținere Socială a Populației și a Fondului Local de Susținere Socială a Populației este sistată, începînd cu 01 ianuarie 2018.

Spre regret, acordarea ajutorului material nu este posibilă. Respectiv, în vederea acordării unor măsuri de asistență socială, Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești recomanda solicitanților să se adreseze la asistentul social de la locul de domiciliu sau la structura teritorială de asistență socială pentru informare și consultare despre prestațiile și serviciile socilale, inclusiv pentru depunerea cererii privind acordarea ajutorului social, în baza Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 ”Cu privire la acordarea ajutorului social”.

Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești