Festivalul transfrontalier „Răsune fanfare fără hotare”, ediția a III-a 2017

22 octombrie 2017

      Așa a rânduit bunul Dumnezeu ca, acum un an și ceva, să-l ia la ceruri pe Grigore Zănoagă, personalitate bine cunoscută în lumea muzicii de fanfară, fondator a peste 16 orchestre aerofone, autorul manualului ”Teorii și practici la organizarea orchestrei de fanfară”, inițiatorul Festivalului Național al fanfarelor ”Fanfara Argintie” or. Soroca, a Festivalului Transfrontalier ”Răsune fanfare fără hotare”, ex-șeful Secției Cultură, Tineret și Sport Șoldănești, pe care l-am cunoscut, l-am apreciat, l-am admirat.
        Consiliul raional Șoldănești a organizat la 22 octombrie 2017, ediția speciale a Festivalului Transfrontalier ”Răsune fanfare fără hotare”, în memoria celui, care a fost considerat rege al muzicii de fanfară -Zănoagă Grigore!
       Într-un interviu dat postului de televiziune ImpulsTV, Grigore Zănoagă spunea: …”Ca atare m-am dus de la Șoldănești geografic dar nu și moral, sufletește. Am rămas toată vremea aici…”. Există totuși Providența… . Da, a fost și a rămas pentru totdeauna aici, la Șoldănești, unde își are și piatra de căpătâi. 

    Una câte una, dis-de-dimineață au sosit, la Șoldănești, orchestre aerofone din raioanele: Briceni, Sîngerei, Florești, Soroca, Anenii Noi, Rezina, Ciadîr-Lunga, orchestra Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pentru ai aduce un omagiu lui Grigore Zănoagă.
     Festivalul a demarat cu parada fanfarelor, din scuarul de pe strada Păcii, până în centrul orașului. Pe parcursul demonstrației fiecare orchestră invitată a interpretat aranjamente muzicale cunoscute, iar la final s-au străduit să demonstreze cât mai original, cărțile sale de vizită.
Coloana paradei a fost salutată de conducerea raionului – președintele, D-na Svetlana Rotundu, susținută de șefii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, șefii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din teritoriu.
       Și cum se cuvine la sărbători, am avut parte de participanți frumoși, dar și de oaspeți pe potrivă: Eleonora Graur, președintele raionului Rezina; Ghenadie Tutunaru, Specialist principal, responsabil de activitatea orchestrelor aerofone la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova; șefi ai secțiilor de cultură din republică care au însoțit orchestrele de fanfară: Valeriu Rusu, sef, Secția Cultură Sîngerei; Angela Racu, șef ,Secția Cultură Rezina; Vasilii Ivanciuc – artist emerit din Republica Moldova, lucrător -emerit al culturii din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, specialist principal la Secția Cultură a raionului Ciadîr-Lunga; Vasile Moroșanu, artist al poporului, șeful Secției Cultură și Turism Anenii Noi, președintele Consiliulu Național al lucrătorilor din cultură.
     O veche zicală populară spune că: „Omul sfințește locul”, iar acel loc sfințit de Grigore Zănoagă s-a dovedit a fi Șoldăneștiul, care a adunat, duminică, rodul muncii lui de o viață – fanfare formate și conduse de către discipolii Măriei sale, colegi și prieteni de breaslă, veniți din raioanele republicii. Emoții frumoase, emoții puternice au trăit spectatorii atunci, cînd, moderatorii festivalului au propus să ne aducem aminte de El nu printr-un minut de reculegere, ci pritr-un ropot de aplauze, cu care a fost apreciată întreaga sa activitate. Au urmat, rând pe rând, fanfarele conduse de foștii elevi, astăzi muzicieni și dirijori: Fanfara ”Dumbrava” a Consiliului raional Șoldănești și grupul de majorete ”Tandrețe”,conducător Aurel Julavschi; Orchestra de fanfară a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne, dirijor colonel Andrei Florea; Fanfara Palatului de Cultură din or. Ciadîr-Lunga, conducător Vasilii Ivanciuc; Fanfara din satul Colicăuți, raionul Briceni, conducător Dumitru Lisii; Fanfara primăriei satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, conducător Cibotărean Tudor; Fanfara ”Plai Nistrean” a Palatului de cultură or. Rezina, conducător Ion Stavinschi; Fanfara ”Dumbrăvița” din satul Vertiujeni raionul Florești, conducător Dumbravă Alexandru; Fanfara Palatului de Cultură or. Soroca, conducător Mihai Boldescu; Fanfara Casei raionale de Cultură ”Nicolae Iorga” din or. Sîngerei, conducător Mihai Guțu; Fanfara de fete ”Olișca” din s. Olișcani, r-ul Șoldănești conducător Sergiu Marcu.

    Căminul de Cultură ”G.Coșbuc” părea să devină neîncăpător la sunetele orchestrelor de fanfară. Șirul emoțiilor a continuat și atunci când în scenă și-au făcut apariția membrii dinastiei Zănoagă, susținuți de foști colaboratori din domeniu, care au interpretat un ultim cîntec scris și aranjat de Grigore Zănoagă „Trec anii”. Amintiri frumoase despre Grigore Zănoagă au adus în scenă și președintele raionului Rezina Eleonora Graur, om de o aleasă omenie, receptivă și exigentă, care a dorit din suflet să aducă un omagiu dlui Grigore Zănoagă. Primarul orașului Șoldănești, Ion Cuculescu împreună cu Vasile Moroșanu, președintele Consiliului Național al lucrătorilor din cultură, cofondator al festivalului au venit cu un suport financiar (câte 500 lei) pentru fiecare orchestră de fanfară. O frumoasă contribuție au adus și lucrătorii Căminului de cultură ”G. Coșbuc” din or. Șoldănești, director Alic Rudei.

     Mulțumim și moderatorilor- fraților Sergiu Socoleanu și Sorina Cernei-Socoleanu, care au dat culoare și au pus suflet în acest festival la fel sponsorilor festivalului Valentin Moldovanu- ex șef al Direcției Cultură Șoldănești, Roman Zănoagă – fratele lui Grigore Zănoagă, familiei Zănoagă (soția Valentina, feciorii Ruslan și Radu, fiica Ludmila). De altfel, Ruslan Zănoagă a dirijat orchestrele de fanfară pentru interpretarea în comun a marșului ”Pe meleagurile Moldovei” în fața cimitirului. Aducem mulțumiri și Inspectoratului raional de Poliție, șef Vadim Pîrău, Societații pe Acțiuni RED-NORD, director Anton Pozdirca, Primăriei Șoldănești, primar Ion Cuculescu, Gării Auto și Bazei de transport AUTO-29, director Larisa Poianschi.
    La final,Dna Svetlana Rotundu, președintele raionului Șoldănești, a înmânat din partea Consiliului raional Șoldănești, diploma de excelență pentru participare la ediția a III-a a Festivalului Transfrontalier ”Răsune fanfare fără hotare” in memoriam Grigore Zănoagă și câte o mențiune în valoare de 1000 lei, fiecare.
    Aducem sincere mulțumiri tuturor colectivelor de fanfară participante la festival, pentru efortul depus pentru pregătirea către acesta ediție a festivalului și tuturor celor, care au fost implciați în activități de pregătire și desfășurarea lui.