Festivalul de cîntece pascale “Cu gîndul la Tine, Doamne” la a VI-a ediţie

3 mai 2019

În Săptămîna Învierii,la data de 30 aprilie 2019, atunci cînd lumea trăiești frumoasele clipe și reveria Învierii lui Hristos, la Cușelăuca, mai exact, în curtea Mănăstirii ”Adormirea Maicii Domnului” s-a desfășurat a VI-a ediție a festivalului raional de cîntec pascal ”Cu gîndul la tine, Doamne”.

În scena   au participat 29 de colective din întreg raionul Șoldănești. Au cîntat coruri bisericești, colective de elevi și de maturi.

Evenimentul a fost moderat de către frații Sergiu și Sorina Socoleanu.

Tot în curtea mănăstirii, atît vizitatorii cît și participanții au putut admira expoziții pascale formate din compoziții cu simbolică creștină și obiecte confecționate cu multă măiestrie  copturi , ouă încondeiate cu cromatică diversă și ornamentate cu elemente originale, dulciuri, cozonaci și flori care înfloreau a doua oară sub cerul însorit și cîntecele armonioase ce evocau patimilie și învierea  lui Hristos.

            Evenimentul  s-a desfășurat cu succes datorită binecuvîntării maicii starețe Vera , care a fost delectată de talentul participanților dar și de sensul profund al cînteceleor auzite din scenă.La care s-au alăturat și alte fețe bisericești, nelipsind nici Protopopul de Șoldănești, Vasile Rotari, care a depus mult suflet la organizarea festivalului .

Domnul președinte al raionului Șoldănești, Nicolae Dorogan care a susținut desfășurarea festivalului și în acest an, s-a adresat oaspeților cu un cuvînt de salut în care a adus cuvinte de laudă celor care țin la tradițiile creștinești și i-a susținut pentru gîndul bune de a vizita acest lăcaș sfînt și pentru faptul că au creat o sărbătoare a sufletului pentru cei prezeți, felicitîndu-i pe toți pentru talentul și dedicația de care au dat dovadă în acea zi.

Doamna deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Svetlana Rotundu, s-a arătat onorată de a fi prezentă în acest loc aflat sub binecuvîntarea lui Dumnezeu, și s-a bucurat pentru faptul că ținem la tradițiile strămoșești dar și la cîntecele pentru suflet, cu speranța că prin aportul tuturor celor prezenți  se va asigura continuitatea acestui festival  care merită a fi păstratat mai departe pentru generațiile următoare.Ea a mai menționat:

”Festivalul cîntecului pascal ,,Cu gîndul la tine Doamne,, care s-a desfașurat în a treia zi de Paști, a adus multa lume la Mănăstirea Cușelăuca,Lăcaș,unde toți credincioșii se pot închina moaștelor Preafericitei Sfintei Agafia de la Cușelăuca. Pe parcursul întregii zile am trăit emoții deosebite alături de participanții la ediția a VI a Festivalului căntecului pascal.

Organizat de Consiliul Raional Șoldănești in parteneriat cu primaria comunei Cotiujenii Mari și comunitatea Mănăstirii Cușelăuca,acest eveniment cultural-creștin a scos in evidență cel mai valoros potențial moștenit de la părinți și bunei de la înaintașii neamului nostru-Credința în Dumnezeu!”.

Dat fiindcă  la festival colectivele au excelat în arta cîntecului a capella, iar vocile auzite au produs o impresie plăcută asupra juriului, s-a decis de a declara pe toți drept cîștigători ai acestui concurs, fiecare conducător de colectiv a primit cîte o diplomă și premiu bănesc din partea președintelui raionului în acest sens.

De la prima sa ediție și pînă în prezent festivalul reușește să adune în jurul mănăstirii lume de diferită vîrstă  și ocupație, unica ce reușește să unească este cîntecul frumos și plin de har, cerul senin și aerul de veșnică sărăbătoare care domină la Cușelăuca în Luminata Săptămînă a  Învierii Domnului.