Festivalul-concurs „Dumitru Matcovschi”-Ediția a VI-a

23 octombrie 2018

 

Pe data de 20 ocotombrie 2018, de ziua nașterii poetului Dumitru Matcovschi , în satul său natal – Vadul-Rașcov, s-a petrecut a VI-a Ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Cîntec şi Poezie „Dumitru Matcovschi”. De data aceasta, în calitate de organizator principal, în parteneriat cu primăria comunei Vadul-Rașcov a fost Consiliul Raional Șoldănești, care a alocat suport financiar pentru organizarea evenimentului. Toate edițiile anterioare, 5 la număr, s-au desfășurat grație entuziasmului, insistenței și dăruirii cu care s-a dedicat doamna Alina Ciobanu-Balan-director al festivalului, care a fost oaspete de vază a festivalului. Baştina poetului a fost locul unde s-au întîlnit talente de diferite vîrste . Prin mijlocul măiestriei, vervei şi carismei lor, aceştia şi-au etalat prin cîntec, teatru şi recitaluri de poezie, tot respectul şi admiraţia faţă de creaţiile nemuritoare ale maestrului versului moldav.

Programul divers a  dat start prin depuneri de flori la bustul poetului și cuvinte de salut din partea orgnizatorilor.A urmat vizita participanților la mormîntul poetului unde a fosta adus omagiu printr-un scurt recital și depănarea unor memorii de către sora poetului, doamna Valentina Rotari.Tot ea a ghidat vizitatorii aflați în pragul casei-muzeu  a  poetului , unde s-au păstrat vestigii prețioase ce au inspirat poetul în anii de tinerețe.  Casa părintească, despre care a scris un șirag  de poeme, acuma.. ca o carte, era deschisă vizitatorilor pentru a  culege din ea, cu privirile lor curioase momente din viața poetului.

Persoana care a  susținut din suflet continuitatea festivalului a fost însăși Președintele Raionului Șoldănești – doamna Svetlana Rotundu, care a rostit următorele gînduri bune adresate celor prezeți:

„ Acest festival menit să consemneze aportul fiecăruia la propășirea valorilor naționale, pentru care a trăit și a îmbrățișat eternitatea Dumitru Matcovschi – acest dar nestemat oferit generațiilor viitoare va fi susținut plenar de către administrația raională. Ne dorim ca și în acest an să avem voci din cele mai deosebite, iar oaspeții să guste cu nesaț din dulceața limbii noastre, din tezaurul culturii lăsat de marele talent al neamului – Dumitru Matcovschi – talent de o rară modestie și măiestrie artistică. Participanților, le doresc multă inspirație, succese, optimism și curaj, iar eforturile și munca depusă pentru acest concurs să Vă fie răsplătite înzecit. Fie ca spiritul competitiv dintre participanții acestei ediții să se înscrie cu eminență într-o atmosferă energică de bucurie a cântecului și poziei.”

 

Printre oaspeți s-au regăsit și interpreți autohtoni precum Rodica Druță-Hămuraru, originară din satul Cobîlea și cantautoarea venită din Chișinău- Angelina Mistreț . De măiestrie artistică teatrală au dat dovadă membrii teatrului dramatic cu titlu model „Doina” de la Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, avînd drept conducător, o fire de o sensibilitate artistică deosebită – domnul Vasile Telepeț. Ei au  prezentat spectacolul „Aici coboară rădăcini”.

În calitate de jurați ai concursului au fost: Președintele Raionului Șoldănești- Svetlana Rotundu, Rodica Druță-Hămuraru-interpretă de muzică pupulară, Ala Mîndru- profesoară de limbă și literatură română la L/T „Ștefan cel Mare”, orașul Șoldănești, Angelina Mistreț-cantautoare, Olga Pâslă – profesoară de limba și literatură română la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, satul Vadul-Rașcov.

La compartimentul cîntec au fost decernați cu diplome de locul I următorii participanți (pe categoriile de vîrstă  corespunzătoare) : Bejenaru Andreea (categoria 6-12 ani) și Murafa Maria (categoria 13-17 ani) de la Centrul de Creație de Copii, satul Cotiujenii Mari;Botnaru Daniela (categoria 13-17 ani) de la Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare ”, orașul Șoldănești, Ciorici Ionela (categoria 18-30 ani)  L/T „Alexe Mateevici”-orașul Șoldănști și Jovimir Valentina (categoria –peste 30 ani) din Cotiujenii Mari.

În ceea ce ține de compartimentul poezie, s-au ales cu loc de frunte următorii tineri talentați: Lisnic Loredana (categoria 6-12 ani) din Cotiujenii Mari; Popușoi Alisa (categoria 13-17 ani) din satul Climăuții de Jos, Stratulat Daniela (categoria 13-17 ani) – L/T „Ștefan cel Mare”din Șoldănești, Banari Daniel (categoria 18-30 ani) – L/T „ Alexei Mateevici”, Șoldănești și Șmigun Zinaida (categoria – peste 30 ani) din satul Socola.

În holurile casei de cultură, vizitatorii au  avut ocazia de a admira  pe-ndelete lucrările selecte, excutate cu  iscusință  de către  elevii Școlii Raionale de Pictură din Șoldănești, director Iurie Durnea.Pentru oglindirea artistică a mesajelor operei vaste ale poetului , cei mai creativi elevi au fost menționați cu locul I , și anume: Savca Andreea (categoria 6-12 ani) și Cebanu Cristina (categoria 13-18 ani) .

Cu o prestație fără precedent, au surprins publicul cu un număr de pantomimă  colectivul  artiștilor  teatrului „Micul prinț” de la Centul de Cultură și Tineret „Gr. Sîrbu” din orașul Criuleni,  condus de doamna Dimitrașco  Natalia.  Dumneaei și-a exprimat gratitudinea în felul următor „Bravo organizatorilor pentru un eveniment cultural de amploare atat de frumos si bine desfășurat. „MICUL PRINȚ” vă mulțumește mult pentru ospitalitate, premiul si diploma acordată. Iar cel mai mult vă mulțumim pentru frumusețea sufletelor dumneavoastră.”

La finele concursului, în scenă a fost prezentat  impresionantul minispectacol „Toamna Porumbeilor Albi” înscenat cu înaltă măiestrie actoricească  de Teatrul „TinerArt” din cadrul Centrului de Creație a Copiilor din orașul Șoldănești- avînd drept conducător artistic pe doamna Tatiana Vrăjitoru, care prin tonuri grave și emfatice, mimici, gesturi și vestimentație distinctă au transpus cu ușurință publicul în cadrul narativ al piesei lui Matcovschi, fiind răsplătiți cu generozitate de către ultimii cu apalauze bine meritate.

  Pe data de 20 octombrie , s-au sărbătorit 79 de ani de la nașterea poetului, care a fost depotrivă academician, scriitor,  jurnalist,  publicist,  prozator și dramaturg a cărui memorie reînvie an de an prin această sărbătoarea, a cărei dăinuire  încă o păstrază cei ce i-au îndrăgit opera. Ziua petrecută la Vadul-Raşcov, a fost una plină de inspiraţie şi momente emoţionante, care au reanimat în spiritele celor prezenţi sentimente de dragoste înălţătoare, patriotism profund, nostalgie tomnatică şi dor necontenit de casa părintească.

 

 STRATILA  Sergiu,  Specialist Superior – Secția Administrație Publică