Felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu ocazia Zilei profesionale a medicului și farmacistului

15 iunie 2019

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului” . Vă adresez, în numele Consiliului raional Șoldănești şi al meu personal, cele mai  sincere felicitări şi frumoase urări de bine. Apreciez înalt contribuţia tuturor medicilor, asistenţilor medicali, și tuturor celor ce activează în  domeniul sănătății din raion.

Vă mulţumesc pentru profesionalism și dedicaţie în munca nobilă pe care o desfășurați. Vă doresc să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile să le depăşiţi cu tărie şi încredere.

Să Vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților, de liniștea din familiile Dumneavoastră.

Fie ca perseverenţa şi spiritul de sacrificiu să văînsoţească mereu întru alinarea suferinţelor pacienţilor! Sărbătoarea profesională – Ziua lucrătorului medical și a farmacistului – presupune o bună ocazie de a face concluzii, de a rezuma calea parcursă până în prezent, dar și de a trasa anumite obiective pentru viitor.

În acest sens, vreau să vă mulţumesc tuturor pentru devotamentul şi profesionalismul de care daţi dovadă zilnic, pentru responsabilitatea asiduă şi pentru perseverenţă.

        Profesia pe care o practicaţi este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabilă. De aceea, trebuie să conștientizăm împreună că aveți de îndeplinit o sarcină dificilă – aceea de a oferi populaţiei încredere şi siguranţă.

        Cu acest prilej, Vă doresc multă sănătate Dumneavoastră și celor apropiaţi, realizări frumoase şi satisfacţie de la munca de zi cu zi, împliniri pe plan personal și profesional și să aveţi parte de căldura recunoștinţei oamenilor pe care îi ajutați.

Cu aleasă consideraţie şi respect, preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Dorogan