Felicitare cu ocazia “Zilei Salvatorului”din partea preşedintelui raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru

5 aprilie 2020

Stimați colaboratori ai Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
 Excepționale!


Avînd în vedere rolul important al Serviciului Dumneavoastră la asigurarea protecţiei populaţiei, a vieţii şi integrităţii patrimoniului cetăţenilor în condiţii neprevăzute şi deosebit de periculoase,
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea Nr. 210 din 21.02.2002 a instituit ca anual, la data de 5 aprilie să marcăm „Ziua Salvatorului”. Este o zi simbolică în care cu toţii aducem cinste şi laudă bărbăţiei, curajului, devotamentului , toate asociindu-se cu nobila şi onorabila meserie de Salvator.  Spiritul civic și simțul datoriei îi definesc pe cei care au îmbrățișat profesia de salvator. Această nobilă meserie presupune abnegație și dragoste pentru naţiune. Anume salvatorii, rolul cărora este sacrificiul, angajamentul și dedicarea, constituie grupul profesional care se bucură de cel mai mare grad de încredere din partea populației, mai ales în această perioadă de pandemie.

 În numele Consiliului raional dar şi al meu personal, Vă exprim sincere urări de felicitare cu ocazia Zilei Dumneavoastră profesionale, pentru eforturile depuse în prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de risc, pentru devotamentul şi sacrificiul demonstrat zilnic și Vă dorim să aveți putere şi curaj, să purtați în continuare în inimi izbînda demnităţii, iar în gînduri – simţul responsabilităţii, deoarece aveți înalta misiune de a salva vieţi omenești, precum și asigurarea protecției, sprijinului și liniştii cetățenilor. 

Cu deosebită considerație,
președintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru