Felicitare cu ocazia „Zilei Salvatorului”din partea preşedintelui raionului Şoldăneşti, Svetlana Rotundu

5 aprilie 2019


Stimați colaboratori ai Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
Excepționale!
Avînd în vedere rolul important al Serviciului Dumneavoastră la
asigurarea protecţiei populaţiei, a vieţii şi integrităţii patrimoniului
cetăţenilor în condiţii neprevăzute şi deosebit de periculoase,
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea Nr. 210 din 21.02.2002
a instituit ca anual, la data de 5 aprilie să marcăm „Ziua Salvatorului”.
Este o zi simbolică în care cu toţii aducem cinste şi laudă bărbăţiei,
curajului, devotamentului , toate asociindu-se cu nobila şi onorabila
meserie de Salvator.
Dumneavoastră sunteţi acei care manifestă o enormă forţa morală în 
faţa primejdiilor de orice natură, incendii, calamităţi naturale şi 
altor catastrofe, la lichidarea cărora sunt gata mereu de sacrificiu 
şi să-şi pună la încercare temeritatea, toate îndreptate spre slujirea 
unor cauze înalte şi dezinteresate. Sunteţi  acei care reuşiţi să  garantaţi
siguranţă cetăţenilor pe care o asiguraţi prin umanismul,
profesionalismul şi eficienţa manifestate la orice chemare a datoriei .

În numele Consiliului raional dar şi al meu personal, Vă exprim sincere 
urări de felicitare cu ocazia Zilei Dumneavoastră profesionale, pentru 
eforturile depuse în prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de 
risc, pentru devotamentul şi sacrificiul demonstrat zilnic și Vă dorim să 
aveți putere şi curaj, să purtați în continuare în inimi izbînda demnităţii, 
iar în gînduri – simţul responsabilităţii, deoarece aveți înalta misiune de 
a salva vieţi omenești, precum și asigurarea protecției, sprijinului 
și liniştii cetățenilor. 
Vă doresc ca eroismul și spiritul de sacrificiu să nu vă părăsească nici o
clipă. Activitatea dumneavoastră ca apărători ai vieții cetățenilor să vă
aducă numai împliniri sufletești şi realizări frumoase. 
 
 
Cu deosebită considerație,
Președintele raionului Şoldăneşti, Svetlana Rotundu