Factorul primordial în agricultură – omul

13 februarie 2018

Producătorii agricoli din raionul Șoldănești s-au întrunit la un seminar informativ în cadrul căruia au participat și reprezentanții firmelor/companiilor de prestare a serviciilor în sectorul agrar.  

În Republica Moldova agricultura continuă să fie un sector important în economia țării, cu toate că se simte o descreștere a contribuției la Produsul Intern Brut (PIB). Acum ea constituie circa 10-14% (din datele ultimilor 4-5 ani) comparativ cu cele peste 30%, înregistrate în urmă cu două decenii.

Producătorii agricoli al raionului gestionează circa 30 000 ha terenuri agricole, dintre care aproximativ 27 000 ha – teren arabil.  Amintesc că toate terenurile agricole sunt lucrate de către angajații a 31 de Societăţi cu răspundere limitată (SRL) -17 650 ha, a 3 Gospodării țărăneşti (GȚ asociate)  – 6 200 ha, a 2 Întreprinderi individuale (ÎI) – 480 ha și a 1 Cooperative agricole de producţie – 120 ha. Terenurile sunt consolidate pe 24 500 ha (82% din total). Și 4 280 de fermieri individuali lucrează 2 400 ha. La întreprindele respective sunt angajate forțe apte de muncă de aproximativ 2 000-2 200 de persoane. Aceasta datorită implimentării tehnologiilor progresiste cu alocarea investițiilor de procurare a tehnicii și utilajului agricol performant, a soiurilor și hibrizilor productivi, cât și a preparatelor de uz fitosanitar, a fertilizanților eficienți pentru creșterea culturilor agricole.

Aș vrea să menționez că totul se face în pofida condițiilor puțin favorabile a ultimilor ani și a anului curent. În 2017 s-a produs producție agricolă la prețuri comparabile de aproximativ 500 de milioane de lei, dintre care producție vegetală de 407 milioane de lei și animală de 93 milioane. La moment practic toate terenurile agricole din raion sunt lucrate, cu excepţia a 1127 ha de plantaţii multianuale cu termen expirat de exploatare, care trebuie defrişate urgent pentru a le include în ciclul terenurilor lucrate.

Indicii de recoltă de pe an pe an sunt tot mai stabili. De exemplu, grâu – 39 q/ha (media pe raion), dar avem gospodării care au obținut și 55q/ha, și 57q/ha,iar de pe unele loturi s-au recoltat și 72q/ha. Aceasta se referă la GȚ “Sandic Gheorghe” din s. Șipca (conducător Sandic Mihail), la SRL “Vagadi” din s. Alcedar (Vasile Belous-tatăl) ș.a.; floarea-soarelui – 24q/ha; porumb – 54q/ha. Aceasta în medie, dar în mai multe gospodării floarea-soarelui a depășit peste 30 q/ha, iar porumbul – 70 q/ha.

Cheia succesului a fost şi rămâne înzestrarea gospodăriilor cu tehnică şi utilaj performant. Totodată, vreau să menţionez că pentru a ieşi pe piaţa externă, dar şi pe cea internă, se cer de respectat nişte condiţii de calitate, atât de conţinut biochimic a produselor, cât şi vizual, îndeosebi la fructe, legume şi altele. Pentru aceasta în raion se lucrează la dezvoltarea ramurii postrecoltare şi procesare, dar încă nu îndeajuns. Au fost construite frigidere, uscătorii de fructe şi elevator performant la SRL “WeTrade Agro”, plus o gospodărie de sere cu teren protejat. Ce ţine de procesarea produselor agricole, lasă de dorit dezvoltarea acestei infrastructuri în sectorul zootehnic.

 Un factor primordial şi de perspectivă este implementarea tehnologiilor moderne de cultivare a culturilor agricole ca Mini Till. Conform acestui sistem se lucrează pământul pe mai bine de 12 000 ha în multe gospodării, iar 4 500 ha din ele sunt gestionate de SRL “WeTrade Agro”. Acest sistem e binevenit în zona noastră din cauza condiţiilor climaterice puţin favorabile şi, îndeosebi, a secetei cu temperaturi înalte, a repartizării precipitaţiilor neuniform pe luni în perioada de vegetaţie. De aceea trebue folosită pe larg irigarea de toate tipurile.

Factorul uman a fost şi este principala cheie a succesului din toate timpurile. Iată de ce  sfătui liderii agricoli să nu uite de protecția muncii angajaților. Or, securitatea lor trebue să fie pe prim-plan!

Pentru anul curent avem trasaţi indici de dezvoltare şi de producere, îndeplinirea cărora o așteptăm cu speranță. Ca sarcini de bază în dezvoltarea sectorului agricol al raionului au fost şi sunt:

– asigurarea securităţii alimentare a populaţiei;

– consolidarea terenurilor agricole;

– dezvoltarea ifrastructurii de procesare;

– dezvoltarea pomiculturii intensive şi a legumiculturii, îndeosebi pe teren protejat;

– producerea materialului semincer;

 – majorarea suprafeţelor irigate;

– revitalizarea sectorului zootehnic;      

– protecţia mediului înconjurător şi renaşterea satului ca un mediu specific de viaţă;

– minimalizarea migraţiei şi oferirea condiţiilor favorabile pentru deschiderea noilor afacetri în mediul rural.

            Toate acestea în ansamblu vor contribui la întinerirea cadrelor şi nu numai a celor din agricultură.

 

Andrei MUȚUȚCHI, șeful Direcției Agricultură și Alimentație