E în toi recoltarea cerealelor !!!

22 iulie 2021

Campania de recoltare a cerealelor de grupa I a demarat puțin mai târziu din motive că și primăvara a întârziat. Astfel, începând cu 12-14 iulie curent, au fost recoltate primele tone de grâu de toamnă la întreprinderea SRL „VAGADI” Alcedar, ÎI „BVI Aroma” Rogojeni și GȚ „Cristea Ilie Simion” Răspopeni. Iar la începutul acestei săptămâni a început recoltarea în masă la mai mulți producători agricoli din raion. Până la 20 iulie curent grâul de toamnă fusese recoltat deja de pe circa 800 ha cu o productivitate medie de 4,5 tone/ha; orzul de toamnă – de pe 100 ha  cu 3,6 tone/ha; mazărea – de pe 70 ha cu 2,2 t/ha și rapița – de pe circa 200 ha cu 3,2 t/ha. Recolta se așteaptă bună, chiar și indicii de calitate par a fi îmbucurători. Lasă de așteptat prețul de realizare, care practic acum se formează și, cu părere de rău, ne temem că va fi mai redus.

„Începutul recoltării s-a apreciat din condițiile umidității boabelor, care constituie circa 11-13%, baza fiind 14%. Este greu de apreciat indicii de recoltă de facto, fiindcă abia e începutul companiei de recoltare. Însă premizele recoltei biologice la grâul de toamnă sunt în jur de 4-5 tone/hectar. În acest an recolta culturilor cerealiere de grupa I va fi cu circa 30-35% mai mare comparativ cu anul precedent”, a subliniat șeful DAA, Andrei Muțuțchi.              

            În  raion au fost însămânțate cu culturi cerealiere de grupa I 8662 ha, dintre care semănăturile de toamnă constituie 89%, iar cele de primăvară – 11%. Suprafața cea mai considerabilă e cultivată cu grâu de toamnă –  6,5 mii ha. Urmează rapița de toamnă (peste 1 mie ha) și orzul – circa 650 ha. Mazărea, unul dintre cei mai prețioși premergători pentru toate culturile de câmp, a fost cultivată numai pe o suprafață de 220 ha.

            În campania de recoltare sunt antrenate peste 50 de echipaje agricole, dintre care: 43 – cu combine moderne și 10-11 – cu combine mai puțin productive. Practic toți agenții economici posedă utilaje de curățire a cerealelor, depozite de păstrare, cântare, tehnică pentru transportarea producției și alt inventar agricol strict necesar. Îndată după recoltarea terenului se efectuează lucrări de încorporare a resturilor vegetale și se lucrează solul. Pe alte terenuri agricole se efectuează balotarea resturilor vegetale (paie), cu scop de folosire la hrana animalelor, dar și pentru așternut la fermele avicole, cât și la cultivarea ciupercilor.

            Ținând cont de faptul că, recoltarea cerealelor se efectuează în zilele fără precipitații şi cu temperaturi înalte, producătorii agricoli și autoritățile de resort sunt chemate să respecte un șir de cerințe:

  • să sporească acțiunile de pază a recoltei și de reducere a pierderilor;
  • să informeze continuu conducătorii și specialiștii despre responsabilitatea respectării legislaţiei, normelor şi regulilor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;
  • să organizeze instruiri pentru personalul antrenat în campania de recoltare;
  • să desemneze câte o persoană responsabilă de sectoare pentru perioada recoltării şi colectării nutrețurilor;
  • să izoleze lanurile ce urmează a fi recoltate prin crearea fâșiilor arate lângă drumuri, fășiile de protecție, păduri, poduri şi căi ferate;
  • să instaleze la combine și tehnica agricolă sisteme de eşapare a gazelor fierbinţi, instalaţii parascântei şi mijloace de primă intervenţie;
  • să asigure controlul riguros al tuturor edificiilor destinate depozitării şi păstrării cerealelor şi furajerelor;
  • să interzică fumatul şi focul deschis pe lanuri, mirişti, arii, în combine sau mijloacele de transport, aflate în lanul supus recoltării.

Atenție! Aprinderea miriștii reprezintă o măsura periculoasă de mediu și este interzisă prin Bunele Practici Agricole. În cazul înregistrării unor eventuale incidente excepționale este necesară informarea de urgență a serviciilor speciale abilitate.

            Concomitent cu recoltarea cerealelor de grupa I, în raion au fost recoltate și primele fructe (cireșe, vișine și căpșune) ale anului curent. Avem livezi de cireș pe 75 ha (54 ha pe rod), iar vișin – pe 24 ha (20 ha pe rod). Cireșele au avut o productivitate de 7,2 t/ha, iar vișinele –de 5,5 t/ha.

             În raion mai avem sădite și suprafețe de arbuști fructiferi, care sunt un product cu valoare adăugată: căpșun remontant (8,5 ha) și zmeură (2,5 ha). În acest an recolta la cireș și vișin a fost mai înaltă față de anul precedent cu 35-40%, iar la pomușoare – cu40-45%…

            Fructele mult așteptate de cetățeni după perioada de iarnă-primăvară sunt procurate cu mare spor. Problemele stringente, cu care se confruntă producătorii agricoli, sunt: lipsa brațelor de muncă, piața de desfacere cu cerințele sale dure, dar și (nu mai puțin important!) lipsa carburanților la stațiile PECO (instabilitatea prețurilor).Sperăm că vor fi soluționate urgent, ca să nu pierdem din recoltă. Succese şi multă sănătate tutor truditorilor care suportă greutățile din sectorul agroalimentar.

Direcția Agricultură și Alimentație