„Drumuri bune pentru Moldova”- satul Parcani

6 noiembrie 2018

De acuma înainte şi satul Parcani se bucură de rezultate frumoase, odată cu implementarea Programului Guvernamental “Drumuri Bune pentru Moldova”.Cu ocazia finalizării lucrărilor de asfaltare a unei porţiuni de 750 m de drum local, s-a desfăşurat cu mult fast şi voie bună ceremonia de dare în exploatare a drumului.La eveniment au participat pe lîngă localnici, preşedintele raionului Şoldăneşti, doamna Svetlana Rotundu, primarul satului Parcani, domnul Valeriu Lopaci şi alţi invitaţi din cadrul primăriei.La ceremonie au putut fi observate chipuri fericite atît de copii, cît şi de bătrîni care iradiau de bucurie. Deoarece drumurile din sat, care anterior erau într-o stare degradată,în sfîrşit au dobîndit un aspect civilizat, uşor de traversat.

Cei prezenţi au fost delectaţi de evoluţia carismatică a tinerei generaţii prin melodii de fluier şi recitaluri de poezii din partea micuţilor grădiniţei-creşă de copii din sat.

Spre fine, toţi au parcurs o promenadă , deplasîndu-se pe traseul renovat, drumul fiind deschis pentru toţi vizitatorii. Pentru realizarea lucrărilor din fondul rutier de stat a fost alocată o sumă de circa 1,500 000 lei.