Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Florești atenționează despre condițiile climaterice ce favorizează dezvoltarea sporită a Ambrosiei

3 august 2021

Condițiile climaterice din anul curent – ploi frecvente și căldură de peste 30 de grade – favorizează dezvoltarea sporită a Ambrosiei artemisiifolia, care o putem remarca pe întreg teritoriul Republicii Moldova  – fie că vorbim de terenuri neângrijite, pe marginea drumurilor, pădurilor sau în grădini și parcuri.

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Florești cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești atenționează, că în perioada apropiată va începe înfloritul acesteia. Dat fiind faptul, că Ambrosia artemisiifolia  este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul republicii, iar impactul negativ major al buruienii se răsfrânge asupra sănătății omului, este necesar să conștientizăm importanța distrugerii oportune a buruienii.

Până la începutul toamnei polenul acestei plante, purtat de vânt poate provoca polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului). Totodată, prezența buruienii în culturile agricole cauzează pierderi semnificative de recoltă.

Ținând cont de importanța întreprinderii măsurilor de combatere cu buruiana periculoasă, la nivel național a fost adoptată Hotărârea de Guvern Nr. 967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024.

Ne adresăm către toți producătorii agricoli, consiliile locale, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, să efectueze cercetarea sistematică a terenurilor, pentru identificarea buruienii și distrugerea acesteia.

Este știut faptul, că polenul purtat de vânt se poate răspândi la distanță impunătoare, dar distrugerea buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) din grădină, este datoria fiecăruia dintre cetățeni. Omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea  acesteia, conform art. 189 alin. 2 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, se sancționează cu amendă de la 3 la 12  unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Prin urmare, odată cu observarea speciei Ambrosia artemisiifolia pentru suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei se vor întreprinde următoarele măsuri:

– smulgerea plantei sau tăierea repetată (de 3-4 ori), care se va face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;

– eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – prașila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul; tăierile frecvente sunt foarte eficiente;

– erbicidarea,  în primul stadiu de dezvoltare a plantei (până la înflorire),  cu utilizarea produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

 Zinaida Oprea – Șef ad. DTSA Florești/Șoldănești.