Agricultorii afectaţi de secetă pot depune cereri pentru a beneficia de ajutor umanitar extern sub formă de motorină

16 martie 2021

Direcția Agricultură și Alimentație, în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că la 16 martie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 27/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), prin intermediul AIPA, va stabili lista potențialilor beneficiari și cuantumul de motorină corespunzător nivelului de afectare de secetă.

AIPA va prezenta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, lista potențialilor beneficiari de ajutorul umanitar extern oferit de România, în limita cantității de 6000 tone de motorină, în vederea luării unei decizii de repartizare corespunzătoare a acesteia.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului material în motorină va constitui 21 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern ce prevede stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România.

Condiții de eligibilitate:

  • Ajutorul se acordă solicitantului care a suferit prejudiciu ca urmare a secetei înregistrate în anul 2020 la culturile de fitotehnie.
  • Ajutorul se acordă dacă, potrivit actelor de constatare, seceta a afectat 60% și mai mult din recolta culturilor de fitotehnie pentru anul 2020.

În scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să demonstreze deținerea sau faptul prelucrării suprafețelor de teren însămânțate cu culturi de fitotehnie pentru recolta anului 2020;
  • actele de constatare prezentate să conțină date veridice și să fie întocmite în termenul stabilit de prevederile Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România.

Modul de depunere a cererii:

Cererea de calculare și acordare a ajutorului și copiile documentelor obligatorii pentru acordarea de ajutor se depun de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, la subdiviziunea teritorială a AIPA din raza teritorială în care solicitantul își desfășoară activitatea.

Dosarul de solicitare a ajutorului trebuie să conțină următoarele documente:

1) cererea de calculare și acordare a ajutorului, conform modelului din anexa nr. 1;

2) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2;

3) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;

4) certificatul de confirmare, eliberat de autoritatea administrației publice locale, conform modelului din anexa nr. 3;

5) copia actului de constatare a pagubelor cauzate de secetă la culturile de fitotehnie pentru recolta anului 2020;

6) rechizitele cardului de client al lanțului de distribuție a produselor petroliere selectat pentru repartizarea ajutorului (în cazul deținerii acestuia).

Regulamentul și actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a ajutorului financiar le găsiți pe pagina oficială web a AIPA la rubrica ”compensații-intervenții ale statului” sau accesați linkul: http://www.aipa.gov.md/ro/suport-financiar

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI ESTE 5 aprilie 2021.