Dialog deschis și necesar cu locatarii

6 noiembrie 2018

La inițiativa Președintelui Raionului Șoldănești,doamna Svetlana Rotundu și a reprezentantului primăriei  Șoldănești, doamna Zaițev Svetlana,pe data de 1 noiembrie 2018, în Sala de Protocol a fost convocată o ședință de urgență cu locatarii unui bloc de locuit de pe strada 31 august, din orașul Șoldănești, a cărei pereți se năruie  din cauza eroziunii, și a modificărilor aduse construcției pe parcursul timpului.

La ședință au mai participat: reprezentantul Guvernului în teritoriu -Grosu Lora , contabilul-șef -Rotaru Alexandra și șeful Secției construcții,gospodării comunale și drumuri-domnul Iurcu Victor.
      

Pentru a preveni unele consecințe mai grave, locatarii au fost informați de a-și aduce și ei contribuția financiară la organizarea inspectării tehnice a spațiului subteran al edificului, lucru posibil -prin crearea unei Asociații de locatari, pe lîngă suportul de care vor fi asigurați din partea Consiliului Raional Șodănești ,a cărui convocare extraordinară este o necesitate stringentă la moment.

Astfel că, după formarea Asociației de locatari, aceștia urmează să convoace Adunarea generală a locatarilor cu prezența reprezentanților primăriei orașului Șoldănești, pentru a decide asupra pașilor necesar de întreprins în asemenea situație.

Drept replică la solicitările locatarilor de a se aloca suma intergrală din sursele  autorităților, doamna președinte a raionului Șoldănești, Svetlana Rotundu a menționat următoarele:„ Ceea ce se produce în casa dumenavoastră, nu este de azi… și nu est de ieri. Starea actuală a blocului locativ este și rezultatul indiferenței dumneavoastră. Acestea sunt locuințele pe care le-ați privatizat.Pentru aceasta, dumneavoastră demult urma să creați o asociație a locatarilor, pentru a avea grijă de întrețienerea scărilor,curții și alte părți adiacente ale construcției pe care o dețineți cu drept de proprietate privată.”


Potrivit art.1 al Legii Nr.913 din 30.03.2000 asociaţia de coproprietari în condominiu este organizaţia proprietarilor de locuinţe care s-au asociat pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea în comun a complexului de bunuri imobiliare în condominiu ce le aparține în proprietate. Iar potrivit art. 5 al aceleiași legi „Proprietatea comună în condominiu include toate părţile proprietăţii aflate în folosinţă comună: terenul pe care este construit blocul (blocurile), zidurile, acoperişul, terasele, coşurile de fum, casele scărilor, holurile, subsolurile, pivniţele şi etajele tehnice, tubulaturile de gunoi, ascensoarele, utilajul şi sistemele inginereşti din interiorul sau exteriorul locuinţelor (încăperilor), care deservesc mai multe locuinţe (încăperi), terenurile aferente în hotarele stabilite cu elemente de înverzire, alte obiecte destinate deservirii proprietăţii imobiliare a condominiului.”

Ședința a avut scopul de a informa locatarii că autoritățile sunt gata de a-și oferi suportul,dat fiind situația cu caracter excepțional  a clădirii avariate,dar  cu contribuția minimă a locatarilor.Acesta reprezentînd o formă de colaborare a sectorului public cu cel privat aplicat pe larg în țările cu un nivel dezvoltat al simțului responsabilității sociale.


Secția administrație publică locală