Dialog cu reprezentanţii APL privind gestionarea durabilă a deşeurilor solide în zona de management integrat nr.6

10 februarie 2021

La 4 februarie 2021, în incinta Consiliului raional Teleneşti, a fost organizat un dialog cu reprezentanții autorităților publice locale din Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești vizavi de gestionarea durabilă a deșeurilor solide în zona de management integrat nr. 6.

Această inițiativă veritabilă de implicare solidară și dezvoltare locală a comunităților partenere, ce vizează 5 localități din raionul Telenești (or. Telenești, satul Verejeni, comunele Ratuș, Bănești și Chițcanii Vechi) inclusiv, localitățile raioanelor vecine Orhei, Rezina și Șoldănești, a dat startul atelierului de lucru în cadrul căruia se urmărește scopul de a pune bazele unei cooperări, la nivel interraional, pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor și facilitarea implementării Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013 – 2027, aprobată de Guvernul Republicii Moldova.

Sesiunea de inițiere face parte din proiectul moldo-francez de cooperare descentralizată „Managementul  durabil al deșeurilor în zona Central-Estică a Republicii Moldova, sub egida Ambasadei Franței în Republica Moldova. La această activitate, oaspetele francez Pierre Tournier, directorul Întreprinderii „Savoie Dechets” din Franța, și asistentul tehnic al proiectului, Adrian  Furculiță, au făcut o prezentare a proiectului, în mod special s-au referit la experiența structurii inter-municipale „Savoie Dechets” în organizarea gestionării durabile a deșeurilor solide – principii de bază, utilitatea și importanța cooperării inter-comunitar/inter-municipale. În același context au fost abordate subiecte precum politica națională de gestionare a deșeurilor solide – orientări prioritate ale Strategiei și prevederi principale despre modalitatea de implementare.

 Președintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru (prezent şi el la eveniment), de rând cu șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale şi Drumuri Victor Iurcu, cu directorul S.A „Salubritate Șoldănești” Mihai Ioncu, primarii localităţilor Parcani (Valeriu Lopaci) şi Şipca (ion Bulat) au împărtășit experiența acumulată, astfel au încurajat și salutat inițiativă, or, atingerea acestui scop vizează calitatea vieții generației următoare.

La final, în urma discuțiilor purtate, participanţii la întrunire au aprobat o rezoluție prin care:

– confirmă necesitatea cooperării în scopul îmbunătățirii gestionării deșeurilor și, în mod special, pentru agrearea sistemului integrat de gestionare a lor;

– confirmă disponibilitatea de a lucra împreună și se angajează să asigure un schimb eficient și transparent de date vizavi de sectorul deșeurilor;

–  vor asigura continuitatea dialogului cu celelalte autorități ale administrației publice locale și/sau autorități centrale și/sau reprezentanți ai instituțiilor finanțatoare ori parteneri de dezvoltare ş.a.;

 – vor participa activ și regulat la lucrările unui eventual grup de lucru, creat drept continuare a acestei reuniuni etc.

   În aceeași rezoluție este exprimat acordul asupra necesității creării unui grup de lucru al zonei nr. 6 de gestiune integrată a deșeurilor, precum și definirea unui plan de acțiuni.

Desfășurarea ședinței de lucru a autorităților administrației publice locale din UAT Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești a urmărit scopul intensificării dialogului vizavi de organizarea sistemului de gestionare durabilă a deșeurilor din zona de management. Promovarea abordării regionale în planificarea gestionării deșeurilor este esențială atât pentru atragerea investițiilor necesare, cât și pentru asigurarea recuperării costurilor mari, alocate pentru implementarea Strategiei.

Anume în acest context a fost creat sistemul de gestionare integrată a deșeurilor, care presupune divizarea teritorială a țării în 8 regiuni de management al deșeurilor. Astfel Consiliul Raional Telenești, în suportul acestui proiect, a organizat o ședință tehnică de lucru cu privire la clarificarea organizării sistemului în cadrul zonei nr. 6 și stabilirea unui plan de acțiuni pentru realizarea studiului de fezabilitate, dar și demararea investițiilor în infrastructura aferentă sectorului deșeurilor. 

sursă: https://telenesti.md/2021/02/04/dialog-cu-autoritatile-publice-locale-orhei-rezina-soldanesti-si-telenesti-vizavi-de-gestionarea-durabila-a-deseurilor-solide-in-zona-de-management-integrat/