Dezvoltarea creativității și gândirii critice

24 noiembrie 2017

     Nu demult, în incinta instituţiei preşcolare „Îngerașul” din satul Parcani, s-a desfăşurat seminarul metodologic zonal cu cadrele didactice din învățământul preșcolar cu genericul: ”Oportunităţi de dezvoltare a comunicării, creativităţii și gândirii critice”. Obiectivul  seminarului – valorificarea competențelor profesionale ale cadrului didactic în contextul realizării Standardelor de învățare cu accent pe dezvoltarea crativității și gândirii critice.

      Cartea de vizită a Instutuției preșcolare a fost prezentată de către directorul Grădiniței-creșe,  Angela Chilimaru, cu tematica: ,,Grădinița de azi și de mâine”. În cadrul seminarului au fost desfășurate activităţi demonstrative integrate pe arii curriculare: Dezvoltarea limbajului și a comunicării; Știinţe, cunoaşterea mediului şi cultura ecologică; Educația prin arte la cele două grupe mixte de către educatorii Anna Gorban, Natalia Japcean. Au fost utilizate strategii moderne, bazate pe joc, tehnologii informaționale și de comunicare, centrate pe copil, respectând, valorificând unicitatea copilului, nevoile și  interesele fiecăruia, fiind create oportunități de cunoaștere de sine și a mediului înconjurător.

      Copiii de vârstă preșcolară au fost activi, receptivi, lucrând în grup, perechi, individual atât la activități, cât și în centrele de interese. Am menționat că formarea gândirii critice nu este o sarcină simplă şi nici una care se realizează printr-o anumită activitate şi apoi se uită. Nu există o listă de paşi care trebuie urmaţi pentru a ajunge la gândirea critică. Există însă un set de condiţii care trebuie respectate la fiecare activitate şi care sunt esenţiale pentru promovarea gândirii critice: 1.Trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire critică; 2.Trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri; 3.Trebuie promovată implicarea activă a copiilor în procesul de învăţare; 4. Copiii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să greşească s-au chiar să fie ridiculizaţi; 5.Trebuie exprimată încrederea în capacitatea fiecărui copil de a gândi critic; 6. Orice progres al lor, cât de mic, trebuie apreciat şi încurajat. 

     Este evident parteneriatul dintre grădiniţă-familie-APL. Primarul localității, Valeriu Lopaci,  a fost participant activ la seminar și a relatat despre cele 4 proiecte în sumă de  828 de mii de lei și 13 mii de dolari, implementate în grădiniță pentru consolidarea bazei tehnico-materiale – condiții foarte bune pentru desfășurarea procesului educațional.

      La evaluarea seminarului participanţii au activat în ateliere, completând fișele de evaluare la fiecare grupă separat. Au vorbit despre eficienţa strategiilor didactice moderne, apreciind  activitatea cadrelor didactice din Grădiniţa-creşă nominalizată cu calificativul foarte bine.

Aurelia MUȘTUC, specialist principal-metodist, DÎ