Referitor la serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

8 noiembrie 2018

Potrivit unei note informative a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului,aflăm că începînd cu anul 2018 funcționează Serviciul social de sprijin familial pentru familii cu copii în situație de risc, aprobat la 24.08.2017 prin decizia nr. 6-10 de către Consiliul raional Șoldănești în conformitate cu HG nr.780 din 25.09.2014,   Regulamentul – Cadru cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii (SF) și Standardelor minime de calitate pentru serviciul (SF).

        Scopul serviciului este susținerea dezvoltării capacităților familiei în creșterea și educația copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele relevante din comunitate.

        Beneficiarii serviciului

  • Sprijin familial primar – toate familiile cu copii din comunitate
  • Sprijin familial secundar – familiile cu copii în situație de risc și/sau familiile ale căror copii se află în proces de reintegrare.

Ajutorul bănesc  – prestația socială care se acordă printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condițiilor minime pentru creșterea copilului și/sau încadrarea copilului în procesul educațional. Se acordă dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluționată fără asistență financiară. Cuantumul ajutorului bănesc nu va depăși suma de 4000 lei/copil.

Din luna ianuarie 2018 și pînă la sfîrșitul lunii octombrie 2018 au fost distribuiți:

  • 40 mii lei acordați de Consiliul raional Șoldănești și distribuiți pentru 4 familii cu 14 copii, cu scopul de a procura haine pentru un copii, lemne pentru 4 copii, o casa pentru o familie cu copii și materiale pentru reparația unei case pentru o altă familie cu copii;
  • Pentru lunile august, septembrie și octombrie 2018, din Fondul de susținere a populației, precum și din donații, granturi și alte surse conform legislației, în cadrul Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate au fost distribuiți  356970 lei pentru 20 familii cu 66 de copii aflați în situație de risc și la 25 de copii cu statut de copil rămas fără îngrijire părintească aflați în Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, cu scopul de a îmbunătăți situația materială a familiilor cu copii aflați în dificultate.