Despre problemele agricultorilor din Republica Moldova

18 septembrie 2018

Agenții economici din Republica Moldova se confruntă cu multe probleme în activitățile gospodărești. Însă ei nu cedează în fața dificultăților și continuă dezvoltarea afacerilor agricole prin investiții, muncă, timp și riscuri. Toate pentru a asigura populația cu hrană de calitate. Și asta în context că afacerile în agricultură sunt considerate cele mai riscante, deoarece sunt condiționate direct de factorii climaterici și biologici.

Astfel, dintre toate problemele agricultorilor, insuficiența, uneori chiar lipsa, brațelor de muncă calificate și necalificate reprezintă una din preocupările primordiale ale acestora. De aceea, unii agricultori sunt nevoiți să opteze pentru recoltarea cât mai mult mecanizată. Totodată o problemă majoră este piața de desfacere, dar și prețurile mici la producția agricolă și prețurile ridicate la pesticidele, semințele, tehnica ș.a.

Majoritatea problemelor, cu care se confruntă agenții economici, sunt din cauza lipsei de informație, și nu numai.

Maxim LOSENCO, specialist în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole la Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești