Despre numărul beneficarilor de ajutor social şi sumele plătite acestora în luna mai

7 iunie 2022

         Pe parcursul lunii mai 2022 de ajutor social au beneficiat 1 129 persoane. Astfel, au fost prelucrate și verificate 111 cereri de ajutor social, depuse la asistenții sociali comunitari  în luna mai.

Mijloacele financiare totale calculate şi transferate către familiile din raionul Șoldănești constituie suma de 1 miln. 547 mii 156 de lei

          Amintim, că  acordarea ajutorului social se bazează pe stabilirea eligibilităţii şi sumei prestaţiei băneşti, utilizând cuantumul venitului minim garantat. Suma prestaţiei este echivalentă cu diferenţa dintre venitul lunar minim garantat şi venitul lunar al familiei ,declarat în cererea pentru acordarea ajutorului social.

   Trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna solicitanții de ajutor social declară toate bunurile și veniturile de care dispun la momentul depunerii cererii. De aceea, periodic, asistentul social comunitar și specialiștii în administrarea ajutorului social din  Direcția Asistență Sopcială Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești efectuează vizite de verificare a corectitudinii datelor incluse în cererea de acordare a ajutorului social

    Astfel, pe parcursul lunii mai s-au efectuat mai multe vizite de către specialiştii Direcţiei Asistentă Socială Şoldăneşti în localitățile raionului, privind controlul corectitudinii acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului. În așa fel, am vizitat familii din satele s Cotiujenii Mari, Cuşelăuca, Cobîlea și  Șipca.

    Din totalitatea cererilor, 120 de cereri sunt stopate în baza evaluării la domiciliul beneficiarilor, fiindcă s-au constatat bunuri nedeclarate, membri ai familiei fără statut ocupaţional, modificări în componenţa familiei şi refuzul beneficiarilor cu statut de şomer de a presta servicii de interes comunitar.

                                                                                                                      Alina GORPASÎN

                                                    specialist superior în administrarea ajutorului social

                                                              DASPFC Şoldăneşti