Despre noul serviciu social „Suport monetar adresat familiilor defavorizate”

6 noiembrie 2018

În imagine:  Ședința Comisiei raionale pentru protecția  copilului aflat în dificultate din 30.10.2018

 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 18 iulie 2018.  În raionul Șoldănești, Serviciul a fost instituit în baza Deciziei nr.4-6 a Consiliului raional Șoldănești din 27 septembrie 2018 .

 

Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau o plată lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni.Cuantumul suportului monetar nu va depăşi suma de 6000,00 lei.În cazul plăţilor lunare pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, suma plăţii lunare va fi calculată proporţional numărului de luni şi cuantumului suportului monetar.

Mărimea destinaţia şi perioada de acordare a suportului monetar se stabilesc şi se menţionează în aviz de către Comisia raională pentru protecţia persoanelor aflate în situaţii de dificultate, în baza necesităţilor identificate şi a recomandărilor echipei multidisciplinare.

Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru satisfacerea necesităţilor de bază (alimentaţie, îmbrăcăminte, obiecte de primă necesitate) sau pentru reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construirea sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile persoanei/familiei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum şi alte necesităţi stabilite în planul individualizat de asistenţă.

Suportul monetar se acordă, o singură dată pe parcursul anului în curs (indiferent dacă este o singură plată sau lunară).

De ajutor bănesc din cadrul Serviciului Social de suport monetar în luna octombrie  2018 din raionul Șoldănești  au beneficiat 43 de familii aflate în dificultate, pentru aceasta fiind  alocate 118900 lei din contul mijloacelor financiare ale bugetelor locale de nivelul al doilea, Fondului de susținere a populației, precum și din donații, granturi și alte surse, conform legislației.

Galben Olesea,specialist  superior în administrarea ajutorului social, DASPFC

 

Notă informativă

 

Pe  data de  30 octombrie 2018 a avut loc ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate în  sala de protocol a Consiliului Raional Șoldănești

 Membrii comisiei au fost următarii:

 • Florea Nina – președintele comisiei,vicepreședintele raionului Șoldănești
 • Russu Larisa – cadrul de sprijin
 • Morari Sergiu – inspector superior
 • Zaițev Svetlana – viceprimarul or.Șoldănești
 • Bumbac Ion – psiholog SAP
 • Clipa Maria – medic
 • Galben Olesea – Șef interimar DASPFC Șoldănești

 Pe ordinea zilei s-au discutat 12 întrebări,dintre care:

 1. Cu privire la situația unui copil minor din Serviciul APP.

Ca invitați au fost reprezentantul APL Olișcani, Asistent social comunitar satul Olișcani.

 1. Cu privire la:
 • acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 6 copii din satul Olișcani, cu scopul de a procura o casă de locuit.

S-au prezentat reprezentantul  primăriei satului Olișcani, asistentul social comunitar  din sat.

 1. Cu privire la examinarea raportului anual de activitate pentru anul 2017-2018 a APP din satul Vadul-Rașcov.

A fost prezent Asistentul Parental Profesionist (în continuare  APP).

 1. Cu privire la examinarea raportului anual de activitate pentru anul 2017-2018 a APP din satul Sămășcani.

Ca invitat Asistentul parental profesionist.

 1. Cu privire la
 • acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru familiile cu 4 copii din s.Pohoarna, cu scopul de a procura îmbrăcăminte, încălțăminte, aragaz și butelie de gaz.
 • acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru familiile cu 5 copii din satul Pohoarna, mobilă și aparate de uz casnic.
 • acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru familiile cu 4 copii din satul Pohoarna, cu scopul de a procura îmbrăcăminte, încălțăminte, aparate de uz casnic.

S-a prezentat asistentul social comunitar  din satul Pohoarna.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 10 copii din s. Poiana, cu scopul de a procura mobilă necesară locuinței și reparația camerei de duș.

Ca invitați au fost  reprezentantul primăriei Poiana și Asistentul social comunitar s.Poiana și beneficiara.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra unei minore din satul Cotiujenii Mari

Ca invitați au fost Asistentul social comunitar din satul Cotiujenii Mari și tutorele.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 2 copii din satul Cotiujenii Mari, cu scopul de a îmbunătăți situația materială a copiilor.

Prezenți a fost Asistent social comunitar satul Cotiujenii Mari.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 5 copii din satul Glinjeni, cu scopul de a procura materiale de construcție.

Prezentă a fost Asistentul social comunitar din satul Glinjeni.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 1 copil din satul Rogojeni, cu scopul de a procura mobila necesară locuinței.

Prezenți a fost Asistent social comunitar.

 1. Cu privire la
 • acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 1 copil din satul Vadul-Rașcov, cu scopul de a procura un laptop.
 • acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 1 copil din satul Vadul-Rașcov, cu scopul de a procura produse de igienă personală, îmbrăcăminte, încălțăminte și lemne pentru foc.

Prezenți a fost Asistent social comunitar s. Vadul-Rașcov.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 1 copil din satul Fuzăuca, cu scopul de a procura îmbrăcăminte și încălțăminte.
 2. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 4 copii din satul Mihuleni, cu scopul de a procura materiale de construcție, îmbrăcăminte și încălțăminte.

A fost prezent primarul satului Mihuleni, Parascovei Vasile.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 3 copii din satul Parcani, cu scopul de a procura mobila necesara locuinței, materiale de construcție, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Prezenți a fost Asistent social comunitar s. Parcani.

 1. Cu privire la acordarea unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului Sprijin Familial pentru o familie cu 2 copii din orașul Șoldănești, cu scopul de a procura îmbrăcăminte și încălțăminte, produse igienice și o mașină de spălat.

Prezentă a fost  viceprimarul  orașului Șoldănești,Zaițev Svetlana

Din partea membrilor Comisiei  a fost obținut avizul pozitiv pentru toate întrebările puse pe ordinea de zi.

Primării – 11

Familii  – 14 cu copii 49      188000 lei

SUHALITCA Olesea        Șef Serviciu Asistență Parentală Profesionistă