Majorări esențiale la salariile angajaților din sectorul bugetar

10 ianuarie 2019

 Nu demult, a avut loc o ședință de consultare cu  șefii și angajații secțiilor, direcțiilor și subdiviziunilor Consiliului raional Șoldănești, unde  aceștia au fost anunțați privind  reglementările noii Legi privind Sistemul de salarizare   în sectorul bugetar Nr. 270  din  23.11.2018. Despre majorările aferente fiecărei categorii de fucționar și angajat, în baza registrului funcțiilor din sectorul bugetar, făcîndu-se o evaluare sumară a salariului în dependență de grupul ocupațional, gradul profesional,clasa și coeficientul de salarizare. 

Despre noile reglementări și alte  detalii au vorbit doamna Leșanu Nadejda –specialist principal în  Serviciul resurse umane și Rotaru Alexandra, contabil-șef al Consiliului raional Șoldănești . Cei prezenți au mai fost anunțați că pe lîngă majorarea salariilor , angajații vor beneficia  de un spor pentru   performanță,care constituie 10 % din salariul de bază al fiecăruia . Acesta,  urmează a fi acordat lunar fiecărui angajat (din sectorul bugetar) în dependență de  rezultatele înregistrate la mai mulți indici de performanță pe parcursul perioade evaluate. Evaluarea urmează a fi efectuată trimestrial. Sporul pentru performanță se acordă lunar conform performanței individuale obținute, concomitent cu salariul și se aplică pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activității desfășurate în trimestrul precedent. Printre criteriile de evaluare  vor fi   apreciate abilităţile profesionale şi aptitudinile necesare/caracteristicile comportamentale ale angajatului, precum cunoștințe și experiență, complexitate și creativitate , eficiența, calitatea și eficiența sarcinilor  executate.

Sporul pentru performanță constituie o formă de stimulare a angajaților din sectorul bugetar,  drept supliment la majorările  de bază  realizate după recalculare,  astfel că   salariile  majorității angajaților din acest sector  se  vor majora esențial.