Despre instruirea tinerilor specialiști din instituțiile de educație timpurie

3 octombrie 2018

Pentru a  motiva tinerii pedagogi veniți în teritoriu în luna septembrie 2018 în incinta Grădiniței –creșă ,,Andrieș” din or. Șoldănești a fost organizat trainingul cu subiectul ,,Repere metodologice cu privire la elaborarea proiectării didactice și desfășurarea procesului educațional”.

Debutanților ce s-au încadrat în instituțiile preșcolare li  s- a oferit consiliere metodică cu privire  la selectarea şi formularea obiectivelor generale în consens cu obiectivele de referinţă şi operaţionale conform Curricumului  educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani)  în RM,  Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copil de la naștere până la 7 ani, studierea, aplicarea în practică a Instrumentelor de monitorizare  și evaluare a dezvoltării copilului  cu completarea fișei. Educatorii au conștientizat importanţa activităţilor de sensibilizare a copiilor faţă de copiii cu Cerințe Educaționale Speciale şi a familiilor acestora întru promovarea interacţiunilor pozitive, incluziunii tuturor copiilor, oformarea unui mediu pentru asigurarea învățării experențiale, crearea oportunităților de învățare semnificativă și dezvoltarea holistă.

Tinerii educatori au manifestat interes și curiozitate,  s-au implicat activ în discuție, au preluat reperele metodice propuse și le vor implementa în practică.

 

Aaurelia MUȘTUC, specialist principal-metodist DÎ