Deputatul în teritoriu-comuna Alcedar

29 mai 2019

La 27 mai 2019 doamna deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Svetlana Rotundu, conform Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova nr. 797-XIII  din  02.04.1996, s-a  deplasat în comuna Alcedar. Primarul comunei, Fiodor Cepraga, a informat-o despre starea lucrurilor de ultimă oră din localitate. Drumul înspre primărie, care-i asfaltat peste 840 de metri, a fost reparat conform Programului „Drumuri Bune pentru Moldova -1” (lucrări efectuate în toamna anului 2018), calitatea acestuia fiind apreciată de doamna deputat. Tot din cuvintele primarului a aflat că satul Alcedar a fost iluminat în proporție de 80 % – peste 5 km.

În cadrul vizitei, împreună cu domnul primar, ea a reușit să afle care este situația în domeniul învățământului preșcolar și a celui școlar, purtând discuții deschise cu angajații grădiniței și gimnaziului din localitate.  Directoarea gimnaziului, Alina Lopaci, a mulțumit pentru suportul primit în anul precedent la reparația blocului sanitar, dar și pentru schimbarea geamurilor instituției, urându-i succese în activitatea de parlamentar în vederea prezentării unor inițiative legislative care să vizeze și dezvoltarea comunităților rurale. Ea a mai menționat că întâmpină dificultăți la încălzirea instituției în perioada de iarnă și că gimnaziul necesită un teren sportiv cu acoperiș artificial.

La Oficiul asistentului medical din sat a fost informată de Vitalina Muraş despre starea sănătăţii cetățenilor, nivelul de natalitate din localitate, dar şi despre condiţiile în care sunt examinaţi pacienţii.

Iar directoarea grădiniței, Elena Galaţchi, a făcut o prezentare a stării instituţiei. Ea a comunicat că bucătăria este mică şi necesită a fi extinsă. La fel, urmează a fi renovată faţada şi terenul de joacă. Acum așteaptă să beneficieze de finanțare din partea Biroului Politici de Reintegrare către care a fost înaintat deja un proiect în acest sens.

În comuna Alcedar își desfăşoară activitatea agricolă 3 agenţi economici asociaţi (S.R.L. „VaGaDi”, G.Ţ. „Vasile Belous” şi G.Ţ. „Vasile Vasile Belous”). Demnitarii au binevoit să   viziteze pepinieră domnului Vasile Belous (junior), amplasată în satul Curătura a aceleiași comune. Aici, sunt plantate diferite specii de pomi fructiferi (meri, caiși, cireşi ş.a.) care, în mare parte, sunt comercializați peste hotarele ţării. Doamna deputat a întreţinut o discuţie cu 15 angajaţi, specialişti în domeniu, care efectuau operaţii în verde (de marcare şi înlăturare a lăstarilor de prisos).

            Ţinând cont că îngrijirea plantaţiilor multianuale necesită mai multe braţe de muncă comparativ cu culturile de câmp, domnul Belous a comunicat despre deficitul forţei de muncă. Angajaţii au solicitat o posibilă reducere a impozitului pe venit. Ei s-au arătat nemulţumiţi de faptul că zilierii, pe lângă faptul că desfăşoară activităţi ocazionale, primesc şi ajutor social. Aceștia sunt de părere că ar fi strict necesară antrenarea tuturor categoriilor de cetăţeni apţi de muncă (care beneficiază de ajutor social) la lucrările de câmp. Doamna Rotundu a fost receptivă solicitărilor lucrătorilor…

Eforturile primarului Cepraga de a menține comunitatea unită și de a susține diferite pături sociale au fost apreciate pe potrivă de către deputat, ea fiind mulțumită de felul în care sunt gestionate lucrurile în satul Alcedar, chiar dacă au mai rămas încă multe de făcut. Dar la aceasta trebuie să contribuie întreaga comună, astfel încât proiectele iniţiate să fie  finalizate cu succes.