Deputatul în dialog cu cetăţenii, satul Rogojeni

7 mai 2019

Săptămîna trecută, a avut loc o nouă vizită a deputatului în teritoriu. De această dată doamna deputat în Palamentul Republicii Moldova, Svetlana Rotundu împreună cu preşedintele raionului Şoldăneşti, domnul Nicolae Dorogan au vizitat satul Rogojeni.


Aici, împreună cu primarul satului, domnul Alexei Burlacu, şeful Secţiei Construţii, gospodării comunale şi drumuri, domnul Iurcu Victor și 3 agenţi economici ce desfăşoară activitate în teritoriu au pus în discuție soluţiile cele mai optime pentru repararea drumului de acces către localitate pe care zilnic trec vehicole de mare tonaj care aparţin întreprinzătorilor menţionaţi mai sus .


A doua destinaţie a fost Oficiul medicului de familie din sat, unde domnul Dorogan a răspuns pozitiv solicitării medicilor de aici de a primi suport din partea Consiliului raional pentru reaparaţia acoperișului instituţiei.


A urmat vizita primăriei, loc unde mai mulți cetățeni au fost primiți în audienţă. Problemele abordate şi solicitările adresate s-au referit la un spectru larg de probleme, precum stagiul de cotizare, drumurile din localitate, incluziunea socială a copiilor cu dizabilități, ajutor social și altele.
Pentru a preveni deterioarea drumurilor din sat şi în continuare, domnul preşedinte al raionului a propus de a se decide prin decizia consiliului local instalarea unor indicatoare rutiere ce ar restricţiona circulaţia unor autovehicole de tonaj mare precum şi a celora ce depășesc viteza mai mare de 30 km/oră., pentru a nu stînjeni traversarea în siguranţă a locuitorilor satului pe aceste sectoare de drum.
Un grup de tineri sportivi au venit cu demersul pentru a se aloca bani pentru renovarea stadionului din sat.
Spre final, în aceeaşi componenţă ei au vizitat 2 agenţi economici agricoli din localitate , și anume GŢ „Rusu Vladimir Andrei”, conducător Rusu Andrei și ÎI „B.M.I.-AROMA”- conducător Bou Vitalie care se ocupă cu fitotehnia, culturi de cîmp şi îndeosebi culturi furajere. Primul deține un şeptel de animale de 104 bovine şi peste 200 ovine. În acest context a fost pus în discuție prețul laptelui și dacă acesta competitiv pe piață produselor lactate.


Cetățenii din satul Rogojeni au fost mulțumiți de vizita doamnei deputat dar și de interesul acordat problemelor locale la majoritatea din ele fiind propuse soluții viabile.

Secţia Administraţie Publică