Delicvența juvenilă – problema organelor de drept, dar și a întregii societăți!

7 septembrie 2022

         Delincvenţa juvenilă este o componentă a criminalităţii. Ea este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți de a se adapta la normele de conduită din societate.

     Cele mai frecvente infracțiuni comise de către minori sau cu participarea acestora sunt infracțiuni ușoare și mai puțin grave și anume infracțiunile patrimoniale (furturi), aproape fiecare a doua infracţiune este din categoria infracțiuni contra patrimoniului, iar fiecare a cincea din domeniul transporturilor.     

     În faţa acestui fenomen în plină dezvoltare se pune firesc întrebarea: Care sunt factorii care determină comportamentul antisocial al unor copii?

    Nimeni nu se naşte infractor:

“Infracţionalitatea apare în orice mediu social, chiar şi într-unul superior din punct de vedere etic. Iar factorii care determină un comportament antisocial sunt multipli: ereditatea, cadrul familial, inteligenţa, mediul de contact, sărăcia şi inegalitatea socială, factorii de ordin psihologic. Familiile disfuncţionale care trec prin crize – consum de alcool, consum de droguri, posibilităţi financiare scăzute, violenţă domestică, ş.a.m.d. – creează mediul propice pentru manifestarea deviaţiilor de tip comportamental. De asemenea, s-a constatat că indicatorul pro-delincvenţă al familiilor monoparentale este mai mare decât cel al familiilor nucleare.

      În Republica Moldova se aplică modelul mixt de sancţionare a minorilor (pedepse plus măsuri de constrângere cu caracter educativ). Totodată, pentru  săvârşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, pedeapsa se aplică minorului numai dacă se apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pentru corectarea minorului.

     Prima ,,verigă” în soluționarea problemelor persoanelor aflate în conflict cu legea penală este Biroul de probațiune, instituția de resort care are la bază drept scop atât corectarea și reeducarea lor, cât și reintegrarea în societate.

    Asistența minorilor este oferită nemijlocit de către consilierii de probațiune sau prin intermediul specialiștilor din instituțiile specializate din comunitate cu care organul de probațiune menține relații interinstituționale.

        În scopul reintegrării sociale şi facilitării procesului de schimbare a comportamentului delincvent a minorilor,  specialiștii în domeniu utilizează instrumente specializate, precum sunt programele probaţionale.

     Din cele menționate anterior conchidem că, pentru combaterea fenomenului de delicvență juvenilă se necesită efortul comun a întregii societăți, cât și a părinților, deoarece,  în mod paradoxal acest fenomen este o realitate dureroasă a zilelor noastre care, din nefericire, cunoaşte o semnificativă creştere, dar şi o diversificare din punctul de vedere al tipurilor de infracţiuni care, îşi are rădăcinile, de cele mai multe ori, în instituţia familiei.

Svetlana Balaban, Consilier de probațiune al Biroului de probațiune Șoldănești