DASPFC anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Șef Serviciu Asistență Socială Comunitară

24 august 2020

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat
 • Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.
 • Experiență de muncă în domeniu de minim 2 ani;

Studii:

 • Avantaje: Studii superioare în asistenţa socială,
 • Studii superioare pedagogice, juridice, şiinţe sociale;

Cunoştinţe:

    cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 • abilităţi de a lucra după un program solicitat;
 • calităţi morale;
 • abilităţi de comunicare;
 • cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică în programele Windows, Word, Excel

Candidaţii vor depune:

 • cerere de participare la concurs;
 • curiculum vitae;
 • certificat medical;
 • diplomele de studii şi copia ei;
 • buletinul de identitate (copia);
 • declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs –  10 Septembrie 2020.

Adresa: or. Şoldăneşti, str. Păcii 13.

Contacte: (272) 2-25-43,  Pleşco Angela

DASPFC Șoldănești