Cursuri de instruire organizate de Ministerul finanțelor

6 noiembrie 2018

În perioada 30-31 octombrie s-au desfășurat cursuri de instruire cu genericul „Implementarea Sistemului Informațional Automatizat –Registru de Stat al Achizițiilor Publice –M Tender”. De instruire au beneficiat 62  de persoane, dintre care  responsabili de implementarea achizițiilor publice: din gimnazii și licee ,primării, instituții  medicale, în total, din 53 de instituții raionale.

Este îmbucurător faptul , că pe lîngă specialiștii resoponsabili de achiziții publice din primării, au binevoit să beneficieze de instruire  și  8 primari  (din satele Cobâlea, Răspopeni, Șestaci, Salcia, Mihuleni, Cușmirca, Găuzeni, Pohoarna). Un exemplu reușit de implementare cu succes a sistemului automatizat sus-menționat, a fost desfășurarea recentă a unei proceduri de achiziții publice de către primarul satului Șestaci, Guja Iacob.

Participanții la instruire au fost familiariazați  și cu noile modificări ale Legii Nr.131 din  03.07.2015 privind achizițiile publice, care au intrat în vigoare din 01 octombrie 2018. Cursurile de instruire au fost  desfășurate de către Nani Galina- șefa Secției  economie  și Ion Bâtea-administratorul de rețea din cadrul Instituției Publice-Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (IPCTIF) la inițiativa Ministerului de Finanțe al Republicii Moldova.

Secția economie