Crescătorii de ovine și căprine de raion au fost instruiți privind bunele practici în domeniu

4 decembrie 2021

AO Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte în comun cu Direcția Agricultură și Alimentație au desfășurat în ziua de vineri, 3 decembrie curent o ședință cu crescătorii de ovine și căprine din raion.

La-nceput șeful Direcției Agricultură și Alimentație – Andrei Muțuțchi a vorbit celor prezenți despre situația actuală din domeniu. În acest sens, a fost  prezentat și un Raport privind activitățile desfășurate și măsurile întreprinse în această direcție în anul curent.  Pe parcursul ședinței s-a mai vorbit despre rezultatele obținute dar și impedimentele întâmpinate în acest sector de activitate. Au fost identificate și prioritizate problemele existente în prezent în zootehnie, precum și au fost formulate obiectivele de dezvoltare a domeniului pentru următoarea perioadă făcută cu participarea dlui Pavel Prisăcaru – președinte al Federației crescătorilor de ovine și căprine pentru carne și lapte  din RM.

La ședință au participat 17 crescători de ovine și căprine care au abordat un șir de întrebări, în special cele ce privesc dezvoltarea ramurii cu susținerea financiară din partea statului. Ei au fost îndemnați de a se asocia pentru a putea depăși mai ușor problemele cu care se confruntă, precum ar fi vânzările locale și plasarea la export a produselor de lactate și a brânzeturilor.

O altă problema pusă în discuție de către participanții la ședință este vânzarea pieilor  de animale mature și a  lânii de ovină care în trecut erau solicitate la cusut de manufactură (căciuli, bondițe și cojoace).