Corelarea bugetului raional pentru anul 2018

19 iulie 2018

Întru executarea dispoziţiei preşedintelui raionului cu nr. 32 din 16 iulie 2018, astăzi, 19 iulie s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliului rational . Pe ordinea de zi preşedintele raionului, dna Rotundu Svetlana, a inclus 7 chestiuni:

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2018

Raportor: Iu.Prisăcari, şef DF, 5 min

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă

Raportor: Iu.Prisăcari, şef DF, 3 min

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil

Raportor: Iu.Prisăcari, şef DF, 3 min

  1. Cu privire la activităţile de încorporare a recruţilor cu anul naşterii 1991-2001

în serviciul militar în termen, cu termen redus  şi serviciul civil în octombrie

2018- ianuarie 2019.

Raportor: M.Şaptefraţ, şef  SAM, 3 min

  1. Cu privire la activităţile pentru  luarea la evidenţă militară a tinerilor a.n.2003

şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţă militară din diferite motive în timpul  stabilit.

Raportor: M.Şaptefraţ,  şef  SAM, 3 min

  1. Cu privire la casarea  unor mijloace  fixe

Raportor: V.Rusu, şef DASPFC, 3 min

  1. Cu privire la instituirea unei comisii raionale

Raportor: V.Coreţchi, specialist  principal în probleme juridice, 3 min

 

Unul din cele mai principale  subiecte  a fost  corelarea bugetului raional pe anul 2018, care a fost examinat minuţios atît de membrii Comisiei consultative de specialitate  „Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ”, cît şi de ceilalţi consilieri raionali în cadrul şedinţei.

În nota informativă  privind corelarea bugetului rational pe anul 2018, raportorul, dl. Iu. Prisăcari, şef Direcţie Finanţe a menţionat, că la data de 07 iunie 2018 a fost adoptată Legea nr.101 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2018 și care se regăsesc în anexa nr.5 al legii menționate.

Modificările transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional Șoldănești, rezumă la micșorarea acestora la general cu 113,4 mii lei, inclusiv:

*Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățămîntului au fost majorate cu 349,1 mii lei, inclusiv pentru finanțarea școlilor sportive 1,2 mii lei, luînd în coniderație următoarele:

asigurarea majorărilor salariale ca urmare a modificării Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de la 01ianuarie 2018,

asigurarea majorării normelor financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt cu 2 lei, de la 01 septembrie 2018.

În rezultat, cuantumul normativului valoric modificat pentru un „elev ponderat” este 10 806 lei și a normativului valoric modificat „pentru o instituție”494 378 lei. *Transferurile cu destinație specială pentru asistența socială au fost majorate cu 69,4 mii lei, inclusiv:

– compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport s-au majorat cu 69,4 mii lei în legătură cu modificarea numărului beneficiarilor.

În acelaș timp, transferurile din Fondul de Susținere a Populației gestionate de către Agenția Națională Asistență Socială s-au micșorat cu 531,9 mii lei. Mecanismul de utilizare a transferurilor Fondului de susținere a Populației va fi comunicat suplimentar.

Şeful Direcţiei Finanţe a mai ţinut să informeze consilierii raionali, că  conform prevederilor legale, autoritățile reprezentative și deliberative ale UAT, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării Legii bugetului de stat (modificată), urmează să-și aducă în concordanță (coreleze) bugetele proprii cu prevederile legii menționate şi că în caz de nerespectare a acestor prevederi, efectuarea transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat la bugetele locale respective se suspendă.

În urma mai multor întrebări, examinării materialelor anexate la proiectul de decizie, consilierii au votat unanim corelarea bugetului raional pe anul 2018.

De altfel, şi celelalte chestiuni de pe ordinea de zi au fost votate “pro” de consilierii prezenţi la şedinţă.

Secretar al Consiliului raional  Şoldăneşti              LVidraşco