Copii sănătoși – societate prosperă

20 februarie 2023

,,Sportul te învață să câștigi, sportul te învață să pierzi în mod demn. Prin urmare, sportul te învață de toate, te învață ce este viața. Sportul – o adevărată școală a vieții – pentru că nu poate o manifestare umană mai generoasă decât aceea  care educă tânărul în ideea de a fi mai bun, de a se întrece pe sine și pe alții. Iar în această competiție, el își educă simțul de prețuire a muncii și talentului, voința și dârzenia, hotărârea, ambiția și curajul, învață să înfrângă greutățile ce îi stau în cale și să aspire mereu la mai bine, învață să se dăruiască colectivului, să fie onest, demn, apărător credincios al preceptelor morale, să lupte fără a precupeți efortul, pentru a face să triumfe culorile pe care le reprezintă în arenă”.

Participarea la competiții este întotdeauna de a obține anumite rezultate. În consecință, misiunea noastră a profesorilor de sport ar fi următoarea: pregătirea mentală a elevilor pentru concurență trebuie să fie îndreptată către formarea proprietăților și calităților de personalitate și stării mentale care este întotdeauna condiționată de succesul și stabilitatea activității concurențiale. Succesul în concurs, performanța superioară sunt decisive de cele mai multe ori de calitățile gândirii, sentimentelor și voinței sportivilor. De felul  cum gândește, cum își stăpânește emoțiile sau își învinge neîncrederea în forțele lui, de răbdarea cu care își pregătește acțiunile ofensive. De spiritul de colaborare cu coechipierii depinde de foarte multe ori succesul. Și-i oferim aici prioritate sănătății mentale a copilului, care la rândul său se îmbină armonios cu starea de bine a fizicului.

Pe lângă toate celelalte genuri de sport, jocurile de mișcare au un rol aparte în formarea și dezvoltarea aptitudinilor motrice și cognitive ale copiilor. Acest sport îl putem desfășura în timpul orelor de educație fizică, la traininguri precum și în diferite proiecte. Jocurile de mișcare au căpătat o popularitate foarte mare în rândurile elevilor, datorită Festivalului Jocurilor de Mișcare în cinstea antrenorului Andrei Ghimp, inițiat și organizat de Federația Sportului Școlar din Republica Moldova. Din 2020, s-a decis de a se organiza acest festival cu participarea echipelor din străinătate la etapa finală.

Deja a devenit o tradiție participarea la aceste competiții a elevilor din Gimnaziul Cușmirca. Anul acesta, devenind  învingători în etapa raională la treapta gimnazială, împreună cu echipa liceală a LT A. Mateevici, au avut onoarea de a participa în etapa zonală care s-a desfășurat pe data de 12 februarie, în incinta LT M. Eminescu din or. Fălești (zona de nord). Prin efort, dăruire și unire, elevii au reușit să ia întîietatea și aici. Astfel din patru echipe gimnaziale, IP Gimnaziul Cușmirca a luat Locul I, iar la treapta liceală Liceul A. Mateevici s-a clasat pe locul III.  Echipa Gimnaziului Cușmirca urmează să concureze în etapa finală care se va desfășura în orașul Chișinău în luna martie, unde vor participa și echipe din alte țări.

Ne-am convins odată în plus că sportul este iubit și practicat sistematic de către elevi și ei conștientizează faptul că este cel mai sigur stil de viață sănătos. Iar jocul îndeosebi, îl putem considera o scântee care aprinde lumina cunoașterii și a curiozității și contribuie semnificativ la rezolvarea problemelor prioritare de sănătate și dezvoltare ale tinerilor.

,,În timpul acțiunii voința este puterea, iar voința mare – Victoria”

Dragi elevi, să înnaintăm spre victorie!

                                                                                       Svetlana Gafin – profesor de educație fizică