Consiliul raional Șoldănești s-a convocat în ședință extraordinară

11 noiembrie 2020

La 09 noiembrie 2020 s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești, pe a cărei ordine de zi au fost examinate 11 chestiuni.Președintele ședinței curente a fost ales consilerul raional – Anatolie Cazimir.

Ca și la ședințele anterioare, consilierii raionali au decis alocarea din Fondul disponibil a unor surse financiare sub formă de ajutor material unui șir de cetățeni, majoritatea fiind destinate tratamentului  medical, o parte din alocări fiind aprobate în prealabil prin dispoziția președintelui raionului Șoldănești și ratificate de către consilieri. Din cadrul aceluiași fond au fost repartizate surse în calitate de ajutor bătrânilor din cadrul Azilului de bătrâni Șoldănești și veteranilor celui de-al 2-lea Război Mondial cu ocazia sărbătorior de iarnă.

Printr-o altă decizie, din Soldul disponibil au fost alocate surse financiare în sumă de 30 mii lei, drept contribuție pentru extinderea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în satul Alcedar, 51, 8 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Oficiul medicilo de Familie din satul Glinjeni și 22,1 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație a Căminului de cultură din satul Zahorna.

Din componenta raională a Direcției Învățământ au fost alocate mijlocae bănești pentru:  construcția  rețelelor interioare de apeduct din curtea gimnaziului Pohoarna, procurarea mobilierului școlar la L/T ”A. Mateevici” Șoldănești, construcția unui foișor în curtea  gimnaziului-grădiniță Salcia și reprația unei săli de clasă la Gimnaziul din satul Pohoarna.

La această ședință a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului raional ”Cei mai dotați elevi din instituțiile de învățământ preuniversitar ale raionului Șoldănești în anul de studii 2020-2021”. Concomitent, s-a aprobat componența nominală a comisiei de evaluare a dosarelor candidaților la concurs. La fel ,a fost aprobat numărul burselor , 25 pentru treapta liceală și 20 pentru cea gimnazială și sumele acestora. Un alt concurs raional  anual, pentru care consilierii au aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare este ”Pedagogul anului” . Conform deciziei, acesta se va desfășura în perioada 01 decembrie 2020 -15 februarie 2020.

Prin Decizia Nr. 5-7 a fost acceptată modificarea statelor de personal al DASPFC Șoldănești prin reducerea a 0,5 unități din funcția de asistent personal din cadrul Serviciului Asistență Personală și completarea cu 0,5 a funcției de asistent medical în cadrul Azilului pentru personele vârstnice și cu dizabilități din raionul Șoldănești.

Tot la această ședință, a fost declarată vacantă și s-a  anunțat concurs  pentru  ocuparea funcției  publice de conducere de șef al Secției Cultură, Tineret și Sport, ca subdiviziune a Consiliului raional Șoldănești.

Prin Decizia Nr. 5-10 a fost decisă modificarea anexei nr.10 la decizia Nr.9-5 din 10 decembrie 2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020” legat de repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice locale raionale pentru anul 2020. Printr-o altă decizie-a rectificat bugetul raionului prin micșorarea părții de cheltuieli  prevăzute pentru Tabăra de odihnă Dumbrava și aparatul Direcției Învățământ și majorarea părții de cheltuieli de personal pentru mai multe instituții de învățământ din raion. 

Majoritatea proiectelor de decizii examinate au fost aprobate prin votul unanim al consilierilor prezenți.