Consiliul raional s-a convocat în ședință ordinară

15 decembrie 2020

În ziua de joi, 10 decembrie 2020 s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Șoldănești. Ședința a fost deliberativă, astfel încât la ea au participat 23 din 27 consilieri raionali aleși. Ordinea de zi a fost constituită din 17 chestiuni. Președintele ședinței curente a fost ales consilierul Burez Ion.

Primele 2 decizii aprobate prin vot de către consilieri s-au referit la alocarea  de surse financiare  din Fondul de rezervă și Soldul disponibil pentru acordarea ajutorului material unic unor cetățeni.

În cadrul acestei ședințe consilierii au examinat în 2 lecturi și au aprobat bugetul raionului Șoldănești pentru anul 2021 cu partea de venituri în sumă de 122 628,3 mii lei și cheltuieli de 120 938,3 mii lei cu un sold bugetar (excedent) în sumă de 1 700, 0 mii lei.

  A fost decisă  (prin Decizia Nr.6-10) și alocarea unor mijloace financiare din  componenta raională a Direcției Învățământ, câtorva instituții de învățământ din raion, și anume: 125 600 lei pentru achiziționarea tehnicii de calcul pentru IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari,  39 541 lei pentru procurarea utilajului în bucătărie și montarea sistemului de încălzire  a apei la Complexul Educațional gimnaziul-grădiniță ”M.Volontir” din satul  Glinjeni, 54 000 lei pentru procurarea tehnicii de calcul la gimnaziul ”S.S. Cibotaru” din satul Cobîlea,  110 103 lei pentru schimbarea  geamurilor în blocul B al Liceului Teoretic ”Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești. 9817 lei pentru montarea sistemului de scurgere a apei la foișorul din curtea gimnaziului –grădinițe din satul Salcia.

Datorită aprobării Deciziei Nr.6-12, lista cetățenilor de onoare a raionului Șoldănești s-a mai îmbogățit cu încă o personalitate marcantă. Este vorba despre domnul Valeriu Canțer – reputatul savant în domeniul fizicii și matematicii, doctor habilitat în științe  fizico-matematice și profesor universitar originar din satul Zahorna.

În imagine: academicianul Valeriu Canțer

Prin votul unanim al consilierilor prezenți a fost aprobat Programul de activitate al Consiliului raional Șoldănești pentru trimestrul anului 2021.

Tot la această ședință, în urma promovării concursului pentru ocuparea  funcție publice  de conducere a fost numit șef al Secției Cultură, Tineret și Sport, domnul Alic Rudei (începând cu data de 14.12.2020), care anterior a ocupat funcția de director al Căminului de cultură ” George Coșbuc” din or. Șoldănești.

Ultima decizie (Nr.6-17) aprobată de consilieri, s-a referit la permiterea tăierii copacilor, arbuștilor și a vegetației forestiere din preajma Rețelelor electrice aeriene 10/0,4 KW din zona de protecție a drumurilor de interes raional aflate în gestiunea Consiliului raional Șoldănești, la demersul  SA ” Rețelele Electrice de distribuție Nord”.