Consiliul raional a ales noul preşedinte al raionului Şoldăneşti

20 noiembrie 2019

La data de 19.11.2019, a avut loc Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Şoldăneşti, în cadrul căreia au fost dezbătute 2 chestiuni din 3 aflate pe ordinea de zi.
Subiectele de pe ordinea de zi s-au referit:
(7-1).Cu privire la alegerea preşedintelui şi (7-2) Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului raional.Cea de-a 3-a chestiune (7-3), cu privire la alegerea vicepreşedintelui a fost exclusă din ordinea de zi, din motiv că ultimul urmează a fi ales potivit articoului nr. 50 al Legii Nr. 436 din 28.12.2006 la propunerea preşedintelui nou ales.Candidatul propus la funcţia de preşedinte a raionului Şoldăneşti, Svetlana Rotundu a fost investită în această funcţie cu votul a 22 consilieri aleşi.

Şedinţa a fost prezidată de către consilierul raional, Gheorghe Musteaţă.
Tot în această zi, cu ocazia aniversării zilei sale de naştere, consilierul raional, Anatolii Cazimir a primit alese urări de sănătate şi fericire din partea colegilor.

Secţia Administraţie Publică