Consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară

23 septembrie 2022

La data de 22 septembrie curent în incinta  Consiliului  Raional Șoldănești s-a desfășurat Sedința ordinară a Consiliului Raional.

La ședință au participat 20 consilieri din 27 aleși. Președintele ședinței a fost ales consilierul raional – Pozdircă Anton. Conform ordinii de zi, au fost examinate și supuse votului 17 proiecte de decizii, toate fiind aprobate prin votul majorității consilierilor prezenți, cu unele modificări.

La ședința curentă a fost aprobat executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2022, alocate mijloace din Fondul de rezervă și Soldul disponibil al bugetului rational,  componenta raională. Au fost desemnate în funcție de șef al IMSP CS Răspopeni – dna Maia Stratila și la IMSP CS Cotiujenii Mari – dna Maria Negru, aprobat Programul de activitate al Consiliului raional Șoldănești pentru trimestrul IV al anului 2022 și împuternicit dl N.Mîndru, președintele raionului să semneze Acordul de cooperare între Raionul Șoldănești (Republica Moldova) și Județul Prahova (România). În urma semnării Acordului vom beneficia de schimburi de experiență  între autoritățile locale și structurile de specialitate subordinate, organizarea periodică de expoziții, etc. Vom avea posibilitatea să aplicăm unele proiecte de dezvoltare economică și socială care să fie în beneficiul localităților raionului.