Consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară

19 aprilie 2021

În ziua de joi, 25 aprilie 2021, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Șoldănești, la care conform ordinii de zi au fost examinate 21 chestiuni.  Ședința a fost deliberativă, astfel încît  la aceasta au participat 25 din 27 consilieri raionali aleşi. Președintele ședinței curente a fost consilierul raional – Anatolie Tatarenco.

Una din primele chestiuni examinate de consilieri s-a referit la aprobarea executării bugetului raional pentru anul 2020, cu modificările de rigoare prezentate de către șeful Direcției finanțe – Iurie Prisăcari, în calitate de raportor asupra acestui subiect. Tot el a prezentat consilierilor și proiectele de decizii cu privire la alocarea surselor din fondul de rezervă și soldul disponibil a Consiliului raional.  

Prin decizia Nr. 2-6 a fost hotărâtă alocarea unor mijloace financiare din componenta raională a Direcției Învățământ pentru acoperirea deficitului bugetar a 3 instituții de educație timpurie, pentru compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice în alte localități decît cele de reședință pînă în luna iunie 2021, pentru necesitățile a 7 instituții de învățământ din raion legate de serviciile de elaborarea documentației de proiect, lucrări de amenajare, construcție, reparații capitale, racordare la utilități publice, procurarea mobilierului școlar, precum și alte achiziții.

Prin Decizia Nr. 2-9 consilierii au votat reorganizarea începînd cu 01 august 2021 a școlii primare-grădinița Socola în grădinița de copii Socola. Potrivit  raportorului – Violeta Popa, șefă a Direcției Învățământ,  reorganizarea este dictată de faptul că în cadrul formei vechi de organizare deficitul bugetar al instituției crește anual, mai ales că la moment școala primară din localitate este frecventată de  doar 13 copii. A mai adăugat că o asemenea decizie a fost susținută și de către consiliul local al comunei Vadul-Rașcov. Astfel copiii vor fi transferați la gimnaziul  ”D. Matcovschi” din s. Vadul-Rașcov, a căror deplasare spre și de la instituția de învățământ va fi asigurată de transportul școlar pus la dispoziție în acest scop. De asemenea, conducerea gimnaziului a confirmat disponibilitatea de a angaja personalul școlii primare după reorganizare.

Printr-o altă Decizie (Nr.2-10) a fost aprobat Regulamentul de desfășurare a concursului ”Cea mai pregătită instituție de învățământ extrașcolar” din raion către începutul noului an de studii 2021-2022. Tot dna V. Popa a specificat că a inițiat organizarea în premieră a unui asemenea concurs, dat fiindcă în raion activează 6 instituții de învățământ extrașcolar (2 centre de creație a copiilor, 2 școli de muzică, școala de arte și școala de sport), iar acestea de rând cu altele, au nevoie de stimulare și motivare pentru munca zilnică ce o desfășoară dar și pentru o pregătirea și mai bună, calitativă și în termen a acestora.

Consilierii au mai aprobat și Regulamentul Concursului cu privire la evaluarea performanțelor lucrătorilor din agricultură pentru anul 2021 împreună cu componența nominală a  Comisiei de totalizare a rezultatelor acestuia. Despre prevederile regulamentului, criteriile de selectare și modul de desfășurare a concursului consilierii au fost informați de către șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Andrei Muțuțchi.

Printr-o altă decizie Nr.2-14, consilierii au aprobat Cadastrul funciar pe raionul Șoldănești (conform situației la 01.01.2021), în hotarele a  23 unități administrativ-teritoriale de nivelul I , cu o suprafață de  59836,67 ha dintre care : terenuri cu destinație agricolă – 33512, 69 ha, terenurile satelor, orașelor  – 5701,53, terenurile fondului silvic – 10 635,73 ha, terenuri destinate industriei, trasportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale – 1196,13 ha,  terenuri destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății, activități recreative, de valoare istorico-culturală ș.a.– 3, 74 ha, terenurile fondului apelor -941,96 ha, terenurile fondului de rezervă – 7844, 89 ha.

Conform Deciziei Nr. 2-17 a fost aprobată încheierea acordului de colaborare dintre Consiliului raional Șoldănești și Asociația Obștească ”CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” reprezentant oficial al organizației HOPE and Homes for Children din Marea Britanie (HHC UK) în Republica Moldova, responsabil pentru implementarea acordului de colaborare a fost numit șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului -Vladimir Rusu. Scopul implementării acordului este prevenirea instituționalizării și eficientizării procesului de dezinstituționalizare a copiilor, dar și asigurarea respectării drepturilor  copilului de a crește într-un mediu familial.

 În cursul ședinței au fost dezbătute și examinate și alte proiecte de decizii, astfel încît toate chestiunile incluse pe ordinea de zi au fost aprobate prin votul majorității consilierilor prezenți.