Consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară

7 iulie 2022

La data de 7 iulie curent a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești. La ședință au participat 23 consilieri din 27 aleși. Președintele ședinței a fost ales consilierul raional – Gheorghe Musteață. Conform ordinii de zi, au fost supuse votului 10 proiecte de decizii, toate fiind aprobate, cu unele modificări, prin votul majorității consilierilor prezenți.

La ședința curentă a fost votată alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă, Soldul disponibil al bugetului raional și componenta raională, crearea Oficiului Medicului de Familie din satul Chipeșca în componența IMSP Centrul de sănătate Răspopeni, modificarea organigramei și statelor personal ale CS Răspopeni, optimizarea rețelei de învățământ general din raion prin fuziunea IP Gimnaziul ”Gr. Eftodiev” din s.Șestaci cu IP LT ”Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești, precum și alte chestiuni aflate pe ordinea de zi ale ședinței.Toate proiectele de decizii aprobate au fost examinate preventiv în cadrul comisiilor consultative de specialitate.