Consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă extraordinară

4 august 2021

La data de 02 iulie 2021 în incinta Sălii mari a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești. Ședința a fost deliberativă, astfel încît din numărul de 27 consilieri aleși au fost prezenți 24. Încă în debutul ședinței, la propunerea președintelui ședinței curente, consilierului raional – Victor Șveț,  cu votul majorității consilierilor a fost decisă excluderea a 3 chestiuni de pe ordinea de zi, din motiv că acestea au primit avizul negativ al comisiilor de specialitate. Restul proiectelor de decizii (4 la număr) au fost votate pe rând  cu majoritatea voturilor  consilierilor prezenți.

            Ca și la ședințele precedente, a fost votată alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă.  Astfel, a fost decisă acordarea unui suport finanicar sub formă de ajutor material unic către 14 cetățeni din raionul Șoldănești. Sursele au fost repartizate cetățenilor solicitanți pentru tratament medical dar și compensarea parțială a pierderilor suferite în urma incendiului. La fel, un suport financiar a fost aprobat pentru  beneficiarii Azilului de bătrâni din orașul Șoldănești.

Printr-o altă decizie, a fost decisă alocarea mijloacelor din Soldul disponibil, în sumă totală de 67, o mii lei, dintre care 51,3 mii pentru asigurarea de mobilier a biroului de ședinței și întrevederi, precum și procurarea tehnicii de calcul și a unui proiector pentru serviciile sociale de tip familial din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești și 15,7 mii lei drept contribuție la reparația încăperii pentru grupa medie a grădiniței-creșă ”Mărțișor” din or. Șoldănești.

Din componenta raională a Direcției Învățământ au fost alocate surse finanicare mai multor instituții de învățământ din raion, după cum urmează: 70 690  lei pentru IP Centrului Educațional gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” din s. Glinjeni pentru procurarea unui cazan în centrala termică a instituției; 195 000  lei IP Liceului Teoretic ” A. Mateevici” pentru procurarea a 65 de uși; 992 500 lei pentru construcția sistemului de încălzire la IP Gimnaziul ”A. Grosu” s. Dobrușa; 10 500 lei pentru achitarea cheltuielilor de transport a învelișului artificial  pentru teren de minifotbal la IP Gimnaziul ” S. S. Cibotaru” s. Cobîlea și 18 700 lei pentru remunerarea responsabilului tehnic angajat pentru monitorizarea executării lucrărilor de termoziolare a fațadei Blocului I și a galeriei IP Gimnaziului Sămășcani.

Printr-o altă decizie consilierii au votat pentru instituirea Comisiei raionale pentru rechizițiile de bunuri și  prestări de servicii în cazuri excepționale, cu aprobarea componenței nominale a acesteia. Odată cu aprobarea acestei decizii a fost abrogată Decizia Consiliului raional Șoldănești  nr. 6-7 din 04 decembrie 2014 Cu privire la constituirea comisiei mixte raionale de rechiziții de bunuri și prestări de servicii de interes public.