Consilierii raionali întruniţi în ultima şedinţă din acest mandat

22 septembrie 2023

Conform Dispoziţiei preşedintelui raionului nr.30 din 18.09.2023 Cu privire la convocarea Consiliului raional Şoldăneşti în şedinţă extraordinară la 21 septembrie curent consilierii raionali s-au întrunit în şedinţă.

La ședință au participat 21 consilieri din 27 aleși, iar președintele ședinței a fost ales consilierul raional – dl Tatarenco Anatolie.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție 16 proiecte de decizii, fiind aprobate prin votul majorității consilierilor prezenți. Menționăm că  proiectele de decizii au fost  examinate în detalii şi în cadrul ședințelor consultative de specialitate care s-au desfășurat anterior ședinței extraordinare.

La ședința curentă a fost atribuit un mandat de consilier; alocate mijloace din Fondul de rezervă și din componenta raională Direcția Învățământ; s-a acceptat, primirea cu titlul gratuit a 52 laptopuri   în valoare totală de  401 613,68 lei    din proprietatea statului, gestiunea Ministerului  Educației și Cercetării  al Republicii Moldova în proprietatea Consiliului raional Șoldănești, gestiunea  Direcției Învățământ. Pe perioada campaniei electorale 06.10.23 – 05.11.23 a fost suspendat din funcţie preşedintele şi vicepreşedintele raionului etc. Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate de către Consiliul raional pot accesa pagina oficială www.soldanesti.md, rubrica Transparenţă.

La finele şedinţei, şefii direcţiilor şi secţiilor din cadru Consiliului raional au mulţumit consilierilor,  preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului pentru activitatea desfăşurată pe parcursul acestui mandat dorindu-le succese şi victorie la următorul scrutin electoral.

Secția Administrație Publică