Conferința pedagogică 2018 – „Împreună pentru educaţie de calitate”

27 august 2018

Vineri, 24 august curent,în incinta casei de cultură „George Coşbuc” din Şoldăneşti s-a desfăşurat conferinţa pedagogică anuală 2018 sub genericul „Împreună pentru educaţie de calitate”.Prezidiul conferinţei a fost format din următorii membri:Svetlana Rotundu,preşedintele raionului Şoldăneşti,Mîndru Nicolae,şeful Direcţiei învăţămînt Şoldăneşti,Prisăcaru Angela,consultant principal al Direcţiei învăţămînt preuniversitar din cadrul Ministerului învăţămîntului,culturii şi cercetării al RM,Grosu Lora,reprezentantul Guvernului RM în teritoriu,Bodiu Vilena,preşedintele CR Şoldăneşti al Federaţiei sindicale a educaţiei şi ştiinţei,Jora Eugenia,directorul instituţiei publice L/T din Răspopeni,Peşterean Nadejda,directorul grădiniţei-creşă „Andrieş” din Şoldăneşti . La conferinţă au fost invitaţi directorii insituţiilor de învăţămînt preuniversitar,directori-adjuncţi,predagogi,primarii satelor din raion,şefii secţiilor şi direcţiilor din consiliului raional.
Conferinţa a fost deschisă solemn prin onorarea imnului şi drapelului Republicii Moldova de către cei prezenţi.La conferinţă au fost prezentate publicului 4 tinere specialiste din domeniul învăţămîntului,cărora domnul Nicolae Mîndru le-a urat bun-venit în marea familie de pedagogi.
Tot el ,în discursul său a enunţat următoarele gînduri: „Onorată asistenţă,stimaţi oaspeţi,dragi colegi, în contextul direcţiei strategice de asigurare a calităţii în educaţie,direcţia învăţămînt Şoldăneşti are drept scop modernizarea învăţămîntului şi asigurarea continuităţii reformelor educaţionale.Debirocratizarea sistemului de învăţămînt va duce la creşterea calităţii în educaţie fiindcă aceasta îi oferă posibilitatea cadrului didactic să se concentreze asupra demersului didactic.Metodologia privind repartizarea timpului de muncă concretizează şi structurează activitatea instituţiei de învăţămînt.Reformele curiculare,cum sînt:noua arie curiculară,consiliere şi dezvoltare personală, care include chiar şi dezvoltarea profesională, vor duce totodată la valorificarea potenţialului intelectual al elevilor.Pentru punerea în aplicare a reformei curiculare au fost instruite 134 de cadre didactice,care urmează să implementeze prevederile curiculare şi să disimineze informaţia în cadrul consililor metodice din instituţiile de învăţămănt. “
Doamna preşedinte a raionului a venit şi ea cu un mesaj de încurajare pentru colectivele didactice: «Vă transmit sentimentul meu de considerație și toată gratitudinea pentru rezultatele obținute în anul de învățămînt care s-a scurs.De rînd cu bagajul de cunoștințe ce ați reușit să-l transmiteți copiilor,împreună ne-am îngrijit de îmbunătățirea condițiilor material-tehnice în majoritatea instituțiilor școlare.Astfel,consiliul raional Șoldănești pe parcursul anului 2018, a alocat circa 5,8 milioane lei pentru 14 instituții educaționale din raion,în vederea executării lucrărilor de reparație.După părerea mea,anul de învăţămînt 2017-2018 a fost unul rodnic din perspectiva mai multor aspecte.Guvernul RM,în special Ministerul Educaţiei,Culturii şi Cercetării a demonstrat că problemele în domeniul învăţămîntului sunt proritare,un exemplu elocvent în acest sens este şi mărirea salariului pedagogilor cu 8 % de la 1 septembrie 2018.Dincolo de salarizare,Guvernul a luat şi altă măsură,şi anume acoperirea cheltuielilor pentru formarea profesională obligatorie.Astfel că circa 17 000 de profesori beneficiază în acest an de această măsură.De aceea,vă îndemn să vă alăturaţi în continuare cauzei de a schimba spre bine lucrurile,vă îndemn să păstraţi speranţa şi optimismul în sufletele Dumneavoastră pentru a oferi randamentul ce vi-l cere nobila meserie de profesor».
Conferinţa a fost organizată pentru a face bilanţul anului precedent,s-au discutat problemele actuale ale învăţâmîntului şi s-au stabilit obiectivele ce urmează a fi realizate pentru noul an şcolar.