La Liceul Teoretic “Alexei Mateevici” din or. Şoldăneşti a fost lansat un nou proiect

31 martie 2021

Marţi, 30 martie curent, în incinta sălii de festivităţi a Liceului teoretic „Alexei Mateevici” Șoldănești, s-a desfăşurat Conferinţa de lansare a proiectului „Cooperare eficientă –administrare transparentă” în cadrul proiectului „Sporirea eficienţei energetice a L/T „Alexei Mateevici” din or. Şoldăneşti”.

            Pe lângă organizatorii proiectului, cadrele didactice din cadrul instituţiei, la eveniment au participat preşedintele raionului Şoldăneşti Nicolae Mîndru, şefa Direcţiei Învăţământ Violeta Popa, reprezentanţi ai societăţii civile şi autorităţii publice locale.

În debutul conferinței, cu un cuvânt de deschidere a venit preşedintele AO „Femina Nova-Lex Nova” Maria Nasu, care, vorbind despre scopul implementării acestui proiect a menționat  „… Am constatat că e foarte important  ca noi, membrii societăţii civile, să ne implicăm în schimbarea pe care ne-o dorim, în localităţile de unde venim, în societatea noastră, şi anume prin implementarea proiectelor lansate de Uniunea Europeană în parteneriat cu Agenţia pentru cooperare a Germaniei, cu Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă… Acest parteneriat ne oferă şanse reale de implicare a cetăţenilor de diferite vârste în procesul decizional la implementarea şi monitorizarea lucrărilor de infrastructură, finanţate de către Uniunea Europeană. Vreau să menţionez că implicarea noastră asumată în procesele decizionale va duce la îmbunătăţirea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor, va permite să monitorizăm impactul şi beneficiile acestui proiect. Cred că proiectul de monitorizare cu proiectul de sporire energetică nu ar fi reuşit fără susţinătorul nostru fidel, care rămâne a fi Consiliului raional Şoldăneşti, fapt pentru care îi aducem sincere mulţumiri”.

            Nicolae Mîndru a spus că prima piatră de temelie la proiectul dat a fost pusă cu 7 ani în urmă. „Suntem bucuroşi că, după 7 ani, în timpul apropiat, vor demara lucrările de eficienţă energetică a instituţiei, moment mult aşteptat de Consiliul raional, de cetăţeni, părinţii, elevii şi, nu în ultimul rând, de colectivul instituţiei… Trebuie să aducem informaţia dată la cunoștința fiecărui cetăţean, fiindcă  la aceasta şi-au adus contribuţia fiecare dintre ei. Aduc mulţumiri partenerilor noştri de la GIZ, pentru faptul că şi-au dat acordul la finanţarea acestui proiect, şi factorilor de decizie care l-au susţinut pe întreaga perioadă. Sperăm că rezultatele benefice nu se vor lăsa aşteptate. Toţi avem de câştigat. Beneficiari ai acestui proiect suntem cu  toţii, nu doar profesorii, părinţii sau elevii – întreaga comunitate. Vă doresc să  aduceţi spre îndeplinire toate obiectivele propuse. Să fie într-un ceas bun, stimaţi colegi!”.

Violeta Popa a mulţumim colectivului şi administraţiei liceului pentru faptul că au muncit în sudoarea frunţii la elaborarea celor 2 proiecte cu impact considerabil. „E foarte important să întreprindem acţiuni de eficientizare energetică, dar mult mai important este să-i facem pe elevii noştri, pe concetăţenii noştri, să conştientizeze cât e de important acest impact asupra viitorului nostru, mai mult sau mai puţin îndepărtat”. A adăugat că nu odată a fost preocupată de acest subiect, deoarece a reușit în cursul activității de manager școlar să implementeze mai multe proiecte de eficientizare energetică a instituției din gestiune. Deci ştie nu din auzite despre cât este de  dificilă realizarea și implementarea acestora, mai ales atingerea obiectivului de conştientizare şi sensibilizare a populației. Pe final a dorit mult succes echipei proiectului.

Directoarea liceului, Aliona Pînzari, a făcut o scurtă retrospectivă a celor mai importante etape din istoria proiectului de sporire a eficienței energetice a liceului: „S-a depus un efort şi o muncă colosală de pregătire, pas cu pas, a ceea ce se numeşte lucrări de renovare totală a edificiului liceului teoretic… Beneficiarul final al acestora sunt elevii, părinţii, colectivul pedagogic, care în acest secol grăbit merită să beneficieze de nişte condiţii mai bune de studii. Marele obiectiv al proiectului este accesul populaţiei raionului Şoldăneşti la serviciile de învăţământ de calitate!”. Ea mulţumit actualei, dar şi fostei administraţii a raionului, foștilor preşedinţi de raion (Alexandru Relițchi, Svetlana Rotundu), consilierilor raionali, care au votat și susținut acest proiect, pentru că au încuviințat toate procedurile aferente și au aprobat o contribuţie de 1 un milion 300 mii de lei. Nu în ultimul rând a mulţumit administraţiei publice locale de nivelul I pentru implicare și colaborare.

Referindu-se la cel de-al 2-lea proiect, ea a spus următoarele: “… Echipa „Femina Nova-Lex Nova” a inițiat proiectul menit să sensibilizeze, să educe la comunitatea educaţională şi cea a oraşului Şoldăneşti necesitatea ca noi toţi (în calitate de cetăţeni activi) să reflectăm referitor la  problema globală – eficienţa energetică…  Ne dorim ca odată cu implementarea acestuia, societatea civilă să devină cât mai activă, să fie cât mai mult cu ochiul pe ceea ce se construieşte prin contribuţia valoroasă a partenerilor noştri Sperăm la un final reușit a ambelor proiecte. Să fim activi şi dornici de a crea frumosul la noi în comunitate. Izbândă nouă, tuturor, mai departe!”. 

Profesoara Aliona Tinică, care anterior a activat în echipa de realizare a proiectelor din cadrul primăriei Şoldăneşti (fiind în cunoştinţă de cauză), a vorbit despre experienţa implementării cu succes a bunelor practici de eficienţă energetică din oraş, făcând referire în special la cele de la grădinițele „Andrieș” și „Mărțișor”, ceea ce a făcut posibilă economisirea considerabilă a resurselor energetice, folosite la încălzirea lor, dar și impactul benefic pentru personalul ambelor instituții.

Mihai Ioncu, administrator al S.A. „Salubritate Șoldănești”, a venit și el cu un mesaj de încurajare, exprimându-și disponibilitatea de a fi un partener de încredere a instituției, în special la contractarea serviciilor de salubrizare aferente lucrărilor de construcție preconizate.

Scopul proiectului este creșterea participării cetățenilor și a tinerilor la monitorizarea activităților de implementare a proiectului „Sporirea eficienței energetice a L/t „Alexei Mateevici” și proiectelor ulterioare investiționale, finanțate din fonduri europene, instruiri, formare de competențe și participare în perioada 01.03.2021-31.08.2021.

Obiectivele proiectului sunt: 1) informarea a 700 de cetățeni din raionul Șoldănești, despre rezultatele monitorizării și desfășurarea activităților din cadrul proiectului; 2) instruirea a 75 de cetățeni cu privire la transparența și implicarea în procesul decizional și impactul pozitiv al eficienței energetice pentru creșterea bunăstării societății; 3) implicarea a 15 cetățeni în monitorizarea lucrărilor din cadrul proiectului inițial.