Au fost încheiate noi contracte de achiziție a lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice raionale

2 iulie 2021

În prima jumătate a lunii iunie curent,  a fost desfășurată o nouă procedură de achiziție publică (cerere a ofertelor de preț) având ca obiect achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumurilor, reparație a trotuarelor și drumurilor publice locale de nivel raional. Astfel, în urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse de  mai mulți  ofertanți, prin Decizia Nr. 6 din 17.06.2021 a Grupului de lucru a fost hotărâtă atribuirea contractelor de achiziție publică după cum urmează:

Pentru Lotul  Nr. I –  Întreținerea de rutină a drumurilor ( cu suma de  511 117, 11 lei)  și Lotul II- Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri pietruite ( cu suma de  232 436, 52 lei)  contractul de achiziție a fost atribuit către SA ”Drumuri Soroca”. Pentru  Lotul  Nr. III  – Reparația trotuarelor ( în sumă totală de 1 074 819, 61 lei)  contractul a fost atribuit  către SRL ”Provladina Construct”.

 Încheierea contractelor dintre conducerea raionului și  reprezentanții agenților economici nominalizați a avut loc la finele săptămânii trecute.