Concursul raional “Pedagogul anului” la o nouă ediţie

4 februarie 2020

În perioada 01 decembrie 2019 – 30 ianuarie 2020 s-a desfășurat etapa raională a Concursului ”Pedagogul anului ”, care a fost organizată în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului republican ”Pedagogul anului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.370 din 12.04.2006. Etapa raională a concursului a fost finanțată de către Consiliul raional Șoldănești. Obiectivele concursului sunt: sporirea prestigiului profesiei de pedagog, stimularea activității creative a pedagogului, promovarea experienței avansate și inovatoare, motivarea cadrului didactic pentru autoformare și formare continuă.

     În cadrul etapei  raionale au concurat 10 cadre didactice: categoria educatori – 2; categoria învățători – 4; categoria profesori din învățământul gimnazial și liceal – 4. La prima fază a concursului au fost analizate și apreciate dosarele de participare a concurenților. Următoarea activitate a fost ”Ora publică”, în cadrul căreia pedagogii au utilizat diverse metode didactice, demonstrându-și astfel creativitatea, experiența și propriul stil de lucru. Faza finală a fost prezentarea unui discurs  ”În numele viitorului” și a probei orale privind Inteligența profesională (a fost apreciată capacitatea de a soluționa o situație psihopedagogică).

             Comisia de concurs a evaluat toate activitățile și a decis următorul clasament:

Categoria educatori: 

Premiul I –  Railean Olga, Școala primară-grădiniță Rogojeni

        Premiul II – Cepraga Lilia, Grădinița-creșă Chipeșca

Categoria învățători:

Premiul I – Russu Viorica, Gimnaziul Pohoarna

        Pemiul II –   Muntean Tatiana, LT Cotiujenii Mari                                

        Premiul III – Meșina Natalia, Gimnaziul Alcedar

Categoria profesori:

Premiul I – Mișcov Irina, Gimnaziul Olișcani

          Pemiul II – Palamarenco Raisa, Gimnaziul Chipeșca                            

          Premiul III – Caraman Inna, L/T Cotiujenii Mari

     Învingătorii din fiecare categorie de cadre didactice vor primi diplome și premii bănești acordate de Consiliul raional: Premiul I -5000 lei, Premiul II -3000 lei, Premiul III – 2000 lei. Ceilalți concurenți vor primi diplome de participare și premii de încurajare – 1000 lei.

    Deținătorii premiului I vor participa la etapa republicană a concursului.

   Aducem mulțumiri managerilor colectivelor didactice, reprezentanții cărora au participat la concurs, administrației Liceului Teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești, Grădiniței – creșă ”Mărțișor” Șoldănești, în incinta cărora s-au desfășurat orele publice și tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea eficientă a Concursului ”Pedagogul anului”.

                                                               Oprea Diana, șef Centrul Metodic Direcţia Învăţământ