Concursul interraional ”Tinere talente” la o nouă ediție plină de succes

31 mai 2022

Concursul interraional „Tinere Talente” al elevilor  de la Instituțiile de Învățământ Artistic Extraşcolar (școli de muzică și artă plastică) s-a afirmat drept prestigioasă competiție artistică, la care au participat peste 80 elevi talentați din 7 instituții de învăţământ artistic din raioanele Șoldănești Rezina și Telenești. Acest eveniment a format o imagine pozitivă al nivelului performant de interpretare. Scopul concursului a fost propagarea artelor studiate în Instituțiile de Învățământ Artistic Extraşcolar: arta muzicală și arte vizuale, perfecţionarea măiestriei interpretative, lansarea şi promovarea tinerelor talente, schimbul de experienţă între şcolile de muzică și  arte plastice din cele 3 raioane.

         Concursul a fost structurat pe două genuri de artă: Muzică și Artă Plastică  (Arte vizuale). Protagoniştii  concursului și-au  manifestat  talentul  de a mânui pensula sau un instrument muzical. Membrii juriului, specialişti cu renume în domeniul de referinţă, în exclusivitate, specialiști din domeniul artei, profesori ai Colegiului de Arte ”Nicolae Botgros” din orașul Soroca, au punctat cu note până la 10, exspresivitatea, măiestria interpretativă, dificultatea pieselor, tehnica de interpretare, de realizare. Așadar, preşedintele juriului Ciumac Raisa, profesor vioară, grad didactic 1, șef de catedră ”Instrumente populare” și membrii juriului: Vrabii Sergiu, profesor instrumente aerofone, grad didactic 2, Șef catedră ”Instrumente aerofone și de percuție”, Melnic Dumitru – profesor acordeon, grad didactic 2, Colțova Aliona – profesor pian, grad didactic 1 și Ruga Tatiana – profesor arte plastice, grad didactic 1, șef catedră ”Arte plastice și decorative” au dat dovadă de profesionalism, imparțialitate și   obiectivitate  în repartizarea locurilor.

Astfel, la  Categoria Muzică, Compartimentul ”Instrumente cu corzi Vioară” pe locurile întâi s-a plasat Platon Vlada, Școala de Muzică din or. Rezina, clasa profesorului Cotună Iana. De  Locul II s-au învrednicit Roșca Cătălin, și  Chilimari Dina, Școala de Muzică din or. Șoldănești, clasa profesorului Vrăjitoru Marcel, Iftodii Alexandra, Școala de Muzică din or. Rezina, clasa profesorului Cotună Iana. Locul III l-au împărțit Țurcan Evelina și Lupan Xenia, Școala de Muzică din or. Șoldănești, clasa profesorului Cernei Sorina.

Compartimentul ”Instrumente cu corzi Chitară”. Locul I le-au revenit chitariștilor Lipovan Vladislav și Ivanov Alexandru. Locul II a fost acordat elevei Galchin Ecaterina. De remarcat că, cei trei laureați sunt elevi ai Școlii de Muzică din or. Șoldănești, clasa profesorului Bulgac Alexei.

La Compartimentul ”Pian” de neântrecut au fost  Gonța Isabela, clasa profesorului Schițco Ala și Șveț Anastasia, clasa profesorului Pulbere Ludmila de la Școala de Muzică din or. Șoldănești. De locul II s-a învrednicit Nistor Laviniu din or.Telenești, clasa profesorului Gabura Lucia, Cernei Alexandru din or.Șoldănești clasa profesorului Pulbere Ludmila și Rusu Gabriela din or. Rezina, clasa profesorului Loscutova Galina. Locul III i-a revenit elevei din or. Rezina Dabija Diana, clasa profesorului Loscutova Galina.  

Compartimentul ”Instrumente populare Acordeon” Pelocul I s-a plasat Cojocaru Bogdan, elev al Școlii de Muzică din or. Șoldănești, clasa profesorului Ceborciu Nicolae  și Borinschi Mihail din or. Rezina, clasa profesorului Chioșa Veaceslav. Locul II le-au revenit lui Cîrlan Alexandru din or. Telenești, professor Bogdan Vitalie și Canțer Serghei, școala de Muzică ”Gh.Urschi” din s. Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, clasa profesorului Jovmir Constantin. Iar locul III l-au împărțit Beschier Petru și Ceborciu Sebastian din or. Șoldănești, professor Ceborciu Nicolae.

La Compartimentul ”Instrumente populare Țambal” au fost decernate două locuri I, care le-au revenit lui Popa Alexandru din s. Cotiujenii Mari, clasa profesorului Jovmir Constantin și Bădilă Victor din or. Telenești , clasa profesorului Ioachim Banari.

  Compartimentul ”Instrumente aerofone”  loculI l-au împărțit saxafonistul  Petrari Ion din or. Telenești, professor Ursul Valentin și Copăcescu Gheorghe din or. Șoldănești, professor Lupu Ion. Locul II a fost acordat lui Chircu Ion din or. Șoldănești, profesor Ion Lupu și elevilor profesorului Julavschi Aurel- Uricuc David și Cristina Grosu. De  locul III s-a învrednicit Andrian Gori din or. Telenești, profesor Valentin Ursul.                                                                         

La Compartimentul ”Instrumente aerofone populare” pe locul I s-au plasat: fluierarul Mihailov Chiril din or. Telenești, professor Ursul Valentin și naiștii Borinschi David și Corcevoi Simion din or. Rezina, clasa profesorului Ion Nistor. Locul II i-a revenit fluierarului Gorobivschii Ion din or. Telenești, professor Ursul Valentin.

Compartimentul Arte Vizuale (Arte Plastice). Participanții au realizatlucrările în direct, în sala mica a Căminului de Cultură ”G.Coșbuc”. Tema concursului a fost una cât se poate de actuală : ”Pacea în viziunea copiilor”;

La concurs  s-a folosit tehnică de execuție  în creion, cariocă, acuarelă, guaș, tuș, vopsea etc.   Lucrările realizate în cadrul concursului de desen  urmează a fi expuse în cadrul unei expoziții tematice, care va fi vernisată în incinta Consiliului raional Șoldănești. Așadar:

Categoria de   vârsta  8-10 ani  Locul I    Tuluc Lucia din or.Rezina, Locul II   Catruvescu Gabriela din or. Telenești, Guțu Ilie din or.Șoldănești, Locul III Babcinescu Karina din or.Șoldănești, Oncea Cătălina din or. Rezina și Ostap Andreia din or.Telenești.

Categoria de vârstă 11-13 ani  Locul I Corciu  Victoria din or.Telenești, Locul II Caprian Daniela din or. Telenești, Rotari Ariadna din or.Șoldănești. Locul III Lefter Gabriela din or. Rezina, Silcenco Iulia din or.Rezina și  Cebanu Cristian din  or. Telenești

Categoria de vârstă 14-17 ani. Locul I Lachi Alșexandru din or.Șoldănești, Locul II Sîrbu Natalia din or.Telenești, Popa Vlada din or.Telenești, Locul III Iațco Antonela din or.Șoldănești, Schiță Dana din or. Șoldănești și Socol Cristina din or.Rezina.   

Consiliul raional va continua să investească în tineri și în talentul lor, cu atât mai mult că acești minunați elevi, care sunt roadele a mai multor ani de muncă, reprezintă un adevărat patrimoniu cultural al raionului și al țării noastre.

Se aduc sincere mulțumiri tuturor profesorilor, care prin munca şi efortul depus, au făcut posibilă desfăşurarea Concursului.

Valentina Rotaru, specialist Secția Cultură, Tineret și Sport Șoldănești