Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă – specialist – Seсţia Administraţie Publică

6 februarie 2018

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

 Cerinţe specifice:

 Studii:

  • Superioare licenţiate sau echivalente în domeniul administraţiei publice, drept

Cunoştinţe:

  • cunoaşterea legislaţiei în domeniu administraţiei publice, drept
  • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
  • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Persoanele  interesate  pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs:

  1. formularul de participare;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor  de  studii şi ale  certificatelor de  absolvire  a cursurilor de      perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. certificatul medical, după caz;
  6. cazierul judiciar/ declaraţia pe propria răspundere.

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 26  februarie inclusiv 2018, pînă la ora 17.00

 Contacte: telefon: 25460 e-mail: nlesanu@mail.ru