Concurs prelungit pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă – arhitect-șef din cadrul SCGCD

6 februarie 2018

Aparatul preşedintelui raionului Șoldăneşti prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă – arhitect-șef din cadrul SCGCD.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului raional şi pe pagina web: www.soldanesti.md

Cerinţe specifice:

 • studii superioare licenţiate sau echivalente în domeniul arhitecturii;
 • experienţă profesională (se admite participarea la concurs a persoanelor cu o experienţă profesională în domeniu nu mai mică de 3 ani).

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul arhitecturii și urbanizmului;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Persoanele interesate pot depune personal/prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical, după caz;
 • cazierul judiciar/declaraţia pe propria răspundere;
 • cazierul de integritate profesională.

Data-limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 5 martie (inclusiv) 2018.

Contacte: telefon: (0272) 2-54-60; e-mail: consiliu.sd@gmail.com