Concurs pentru obținerea granturilor competitive pentru dezvoltarea infrastructurii economice pentru producători agricoli

23 noiembrie 2017

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IRECR – IFAD VI), finanţat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), oferă granturi competitive pentru finanțare în anul 2019 a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii publice cu caracter economic, precum:

  • Construcţia/Reparaţia segmentelor de drum şi podurilor locale, care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare şi comercializare a produselor agricole;
  • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru dezvoltarea activităţilor de antreprinoriat în domeniul agro-alimentar;
  • Construcția infrastructurii de piață agricolă.

Beneficiarii granturilor pot fi: Autoritatea Publică Locală (Primăria) în parteneriat cu grupuri de producători agricoli, formate din întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești din spațiul rural doar care practică activităţi agricole.

ranturile vor fi acordate conform condiţiilor şi criteriilor de selectare stabilite în cadrul Programului IFAD VI. Pentru participarea la concurs Grupul-client,  format din agenţi economici şi Autoritatea Publică Locală (Primăria), va depune Cererea de Finanţare tipizată şi setul de documente complet la oficiul UCIP-IFAD. Informații detaliate, Formularul cererii de finanțare, modelele de documente pot fi găsite pe pagina web a UCIP-IFAD –

http://www.ifad.md/services/granturi/granturi_infrastructura/.

Perioada de depunere a cererilor pentru finanţarea proiectelor va fi deschisă între 01.11.2017 – 01.02.2018.

Documentele se vor prezenta la concurs în plic sigilat  cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, biroul 1303. Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta în scris la adresa: office@ifad.md sau la fax.: (22) 871659.