Concurs!

12 decembrie 2019

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului Şoldăneşti  

ANUNŢĂ CONCURS

pentru ocuparea funcţiei temporar vacante

de Asistent Social in s.Șestaci

          Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

Studii –

–   studii în domeniul medicinei, pedagogie şi asistenţei sociale (superioare, medii speciale)

Cunoştinţe

            – cunoaşterea Legislaţiei în domeniu;

 • abilităţi de a lucra după un program solicitat;
 • calităţi morale;
 • abilităţi de comunicare;
 • cunoaşterea calculatorului şi experienţă practică în programele Windows, Word, Excel

Candidaţii vor depune:

 • cerere de participare la concurs;
 • curiculum vitae;
 • certificat medical;
 • diplomele de studii şi copia ei;
 • carnetul de muncă (copia);
 • buletinul de identitate (copia);

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs –                   30 Decembrie 2019.

Contacte: (272) 2-25-43,  Pleşco Angela

Adresa: or. Şoldăneşti, str. Păcii 13.