Concertul ”Primăvara din ochii tăi” dedicat Zilei internaţionale a femeii

11 martie 2019

     

  În cadrul celei dea 53 ediţie a Festivalului  „Mărţişor ” în Casa de cultură din satul „Cobâlea a avut loc un concert de zile mari cu prestaţia de neuitat  prezentat de Ansamblul de muzică și dans popular ,,Fluieraș, condus de  Frații  Veaceslav şi Edgar Ștefăneț, maestru coregraf Iurie Bivol. Tot pe scena spectatorii au avut frumoasa   ocazie de a-l asculta pe îndrăgitul artist al poporului  Nicolae Glib împreună cu fiul său Isidor Glib.

      La acest concert au fost invitate cele mai deosebite doamne, domnișoare, mame și bunici din raionul Șoldănești, ele fiind transpuse în farmecul muzicii și dansurilor executate cu înaltă măiestrie de  orchestră şi dansatori. Ultimii, au încins atmosfera prin dansuri ritmice şi cadenţate, precum şi mişcări excutate cu multă  îndemînare şi profesionalism, care au  fost răsplătite cu aclamaţii şi aplauze lungi din partea spectatorilor.

La deschiderea concertului printr-un gest de consideraţie şi respect faţă de reprezentantele sexului frumos, colaboratorii Inspectoratului de poliţie au împărtăşit  flori doamenlor din sală.

Startul concertului a fost dat de  doamna primar  al satului Cobâlea ,Angela Ababei   “Fiţi bineveniţi în satul Cobâlea, iar dumneavoastrăd dragi oaspeţi, stimate femei sa savuraţi din artistismul acestor maeştri, vă dorim o sărbătoare frumoasă şi plăcută în continuare”. Moderatorii evenimentului au fost Lilian Cazac şi Tatiana Vrăjitoru.

Cei mai de seamă oaspeţi au evenimentului au venit cu discursuri, dar şi cu mesaje de felicitare şi gînduri bune  adresate femeilor.

Discursul de început a fost enunţat de către preşedintele raionului Şoldăneşti, doamna Svetlana Rotundu:

 

În  acest frumos  şi senin început de primăvară,  Vreau să adresez cele mai alese gînduri  şi mesaje de  felicitare cu ocazia Zilei mondiale a frumuseţii – a femeii, acea firavă şi tandră făptură care este sursă de bunătate şi viaţă. În această minunată zi, doresc ca frumusețea și puritatea primăverii să vă inunde sufletul cu parfumul ei îmbătător.

”Femeia este al cincilea anotimp, în care natura se odihneşte, amintindu-şi toate florile primăverii, toate privighetorile verii, toţi strugurii toamnei şi toate ninsorile iernii”- sunt cuvintele îndrăgitului nostru poet Grigore Vieru.Într-adevăr, în acest anotimp misterios  în care înfloresc cele mai gingaşe  şi tandre flori, viaţa dobîndeşte sens şi ni se deschide în toată splendoarea ei. Ea estea acea veșnică enigmă sub al cărei văl stau ascunse sentimente, curcubeie, răsărituri trandafirii și apusuri înflăcărate, lacrimi de bucurie, zîmbete naive, speranțe înaripate și vise scăldate în soare . Femeia, a fost mereu un obiect de veneraţie şi un simbol al dragostei întruchipate şi  a fost imortalizat de către cele mai luminate minți ale timpurilor în imnuri şi opere de artă. Astfel că frumuseţea şi  candoarea  eternului feminin, a  fost înveşmîntat  în straiul nepieritor al naturii. Nu întîmplător, anume o femeie a avut cinstea de a fi Născătoare de Dumnezeu, acea care a adus mîntuirea lumii pe pămînt. Pentru  femei s-au dus războaie şi s-au  împăciuit popoare.

Femeia desăvîrșită este mama, acea  fiinţă cu gîndul senin și inimă  caldă care  dăruiește viață, care semănă lumină pe pămînt. Acea fiinţă  scumpă, graţioasă şi blîndă care înfruntă cu demnitate orice  lovitură a sorții. Mama a fost acea care ne-a vegheat somnul, ne-a dat viață și ne-a întreținut existența….toate acestea se asociază cu icoana și făptura mamei, înalta-i menire și predestinare pe pămînt.

Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor mamelor care cu dragostea lor necondiționată ne-au învăluit copilăria, care ne-au sprijinit mereu, au trăit mereu cu sufletul pentru noi, au fost alături de noi atunci cînd viața părea împotriva noastră.   

 Dragi doamne şi domnişoare, respectabile  bunici şi mame ! Vă asigur de toată prețuirea mea și vă doresc să aveți mereu primăvară în suflet, să fiți  sănătoase,respectate și iubite şi Fie ca toate împlinirile frumoase să vă  abunde viaţa. Continuați să dăruiți iubire, pentru că fără iubirea Dumneavoastră nimic nu ar mai avea sens. 

         Fie ca spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni, iar chipurile să vă fie luminate de bucurie și să iradiați mereu de frumusețe alături de ființele dragi sufletului, iar sentimentul de iubire și prețuire din partea bărbaților să nu vă părăsească niciodată.Ziua de 8 martie înseamnă iubire, recunoştinţă şi respect. La mulţi ani tuturor femeilor!”

Profitînd de  aceeaşi ocazie,  Şeful Direcţiei de învăţămînt Şoldăneşti, domnul Nicola Mândru a enunţat următorul discurs:

Multstimată doamnă preşedinte , doamnelor şi domnişoarelor, mărţişorul a dat start celui mai frumos anotimp al anului, atunci cînd reînvie natura, soarele aruncă  raze de căldură peste pămînt, păsările cîntă sute de melodii, iar ghioceii firavi anunţă acestă sărbătoare frumoasă a femeii.  Această zi constituie un minunat prilej pentru noi, bărbaţii de a vă exprima recunoştinţa pentru destinul ce ni l-aţi  dăruit…  Purtaţi în  suflet dragoste, mărinimie, bunătate,  toleranţă, iertare, înţelepciune şi nobleţe. Sunteţi un veritabil semn al graţiei divine, al vocaţiei de a fi femei, de a asigura continuitatea fiinţei neamului şi a valorilor noastre seculare. Nimeni şi nimic nu vă poate înlocui rolul pe care-l aveţi în familie şi în societate.  Atunci cînd  lispiţi de lîngă   noi ,  ne simţim mai singuri, mai vulnerabili, mai fără sens. Aşa cum rîul curgător îşi duce apa spre mare, la fel şi femeile învestesc în cei mai dragi, căldură sufletească şitimp. Sunteţi acelea care vă consumaţi pentru a ne dărui dragoste, vă sacrificaţi pentru a învăţa copii lecţia de zbor a vieţii. Pentru toate acestea vă mulţumim profund, multstimate doamne şi vă dorim în ajun de sărbătoare, tot ce e mai drag sub soare, pace, sănătate, linişte sufletească şi … multă,multă dragoste.

Pentru a-şi exprima tot respectul şi admiraţia pentru femei, următorul a urcat  în scenă consilierul raional, director „RED-Nord”, filiala Şoldăneşti, cavalerul ordinului „Gloria muncii” domnul Anton Pozdîrcă, :

„Stimate doamne şi domnişoare, Ziua de 8 martie este Ziua internaţională a femeii,datorită unui grup de femei din America care cu 110 ani în urmă,  s-au adunata  şi au cerut ..  (nu mult pentru acel timp), ca femeia să să poată vota, ca să fie egală în drepturi cu bărbaţii. În ziua de astăzi, femeile sunt prezente, practic în toate ramurile economiei ţării şi vieţii sociale, chiar şi în Guvern şi Parlament. Consider că fără femei, s-ar face puţine lucruri în ţară. De aceea, permiteţi-mi din partea Consiliului raional şi al meu personal  să vă adresez  cele mai sincere felicitări în această zi. Vrea să vă asigur că vom continua să vă respectăm totdeauna şi vom avea grijă  să aveţi parte de lumină, căldură-n casă şi în inimile dumneavoastră.”  

   Concertul ”Primăvara din ochii tăi” a fost organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică ”Mărțișor” prin aportul comun al Consiliului Raional Șoldănești și al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. . A fost un eveniment de excepție care s-a îmbinat armonios cu atmosfera ce plana în aerul sărbătorii feminității. Multe elogii au fost închinate frumuseții în această zi, ele au răsunat sub formă de omagiu și respect deosebit tuturor femeilor prezente în casa de cultură din satul Cobâlea.